Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Triplebehandling ser ud til at udsætte exacerbationer blandt alle patienter med symptomatisk KOL

Seneste supplerende analyse af en undergruppe af patienter fra KRONOS studiet peger i retning af, at triplebehandling med budesonid/glycopyrrolate/formoterol kan udsætte exacerbationer.

Det gælder også hos patienter som ikke tidligere har haft hyppige forværringer og dem, der ikke har haft nogen i året op til studiets begyndelse, viser resultater offentliggjort i International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA) og langtidsvirkende muscariniske antagonister (LAMA) er grundpillerne i behandlingen af patienter med KOL.

Hos patienter, der trods behandling med LABA/LAMA fortsat oplever hyppige exacerbationer, er anbefalingen at skifte til triplebehandling med LABA/LAMA og ICS – som i en lang række studier er vist at reducere tendensen til netop disse pludselige forværringer.

 De tidligere studier af triplebehandlingens effekt på exacerbationer er alle gennemført på patientgrupper, som har oplevet flere (>2) årlige forværringer.

Det er ikke tilfældet i KRONOS seneste analyse, hvor forskerne har fokuseret på en undergruppe af symptomatiske patienter med KOL, der ikke har en forhistorie med hyppige exacerbationer.

 I analyses sekundære mål har man fundet lidt af en overraskelse blandt resultaterne.

 ”Resultaterne af denne subgruppeanalyse viser, at patienter som får triplebehandling med budesonid/glycopyrrolate/formoterol vil opleve færre exacerbationer, end patienter som får LABA/LAMA uanset om de i det foregående år havde ingen eller kun en exacerbation,” siger Peter Lange, professor ved København Universitet og overlæge på Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital.

KRONOS-analysen peger således i retning af, at selv blandt de patienter - der ikke oplever hyppige exacerbationer eller slet ikke har haft forværringer i året op til studiet - er der en effekt af steroid som reducerer forekomsten af fremtidige exacerbationer. I tråd med fund fra tidligere studier viser den nye analyse, at brug af ICS især har god effekt på at forebygge fremtidige exacerbationer bland patienterne med høje tal af eosinofile leukocytter i blodet. 

Behandling med inhalationssteroid 

Et problem ved studiet kan ifølge Peter Lange være, at ca. 70 procent af deltagerne inden inklusion i studiet har været i behandling med inhalationssteroid – muligvis på grund af tendens til hyppige exacerbationer og har fået behandlingen seponeret ved studiets start. Peter Lange forklarer, at man i sådanne tilfælde vil forvente, at ophør med inhalationssteroid både på kort sigt (uger) og på længere sigt (måneder) vil føre til, at tendensen til hyppige exacerbationer vender tilbage.

”Forskerne berører det selv i diskussionen, og de har ret i, at det kan være problematisk, at en stor del af deltagerne har fået steroid tidligere. Fordi netop den behandling kan være årsag til, at de ikke har haft exacerbationer op til studiets start,” forklarer Peter Lange og understreger dermed, at deltagergruppen potentielt ikke behøver at være så forskellig fra de grupper, som man har inkluderet i tidligere studier.

”Til gengæld var ca. 30 procent af deltagerne ikke tidligere behandlet med inhalationssteroid – og dem lavede forskerne en særskilt analyse af. Her var tendensen til at inhalationssteroid reducerer exacerbationer den samme, men resultatet var ikke signifikant på grund af det lille antal patienter, men dog alligevel interessant,” pointerer Peter Lange og fortsætter:

 ”Det ser også ud til, at der er et fald i exacerbationshyppigheden i denne gruppe, hvor data viser, at de, der er i triplebehandling, har 0,32 forværringer om året, mens dem der får LABA/LAMA har ca. 0,45 årlige exacerbationer. Det vil altså sige, at der også er en reduktion i den gruppe, der ikke fik steroid inden undersøgelsen, og som ikke havde exacerbationer i året op til studiets start. De patienter vil også have lidt færre forværringer fremover, hvis de bliver behandlet med inhalationssteroid.”

Med det resultat i mente mener professor Lange, at der er lagt op til flere interessante studier af triplebehandling blandt patienter uden exacerbationer, men han forventer ikke, at hverken nationale eller internationale guidelines bliver ændret på baggrund den seneste KRONOS analyse.

 ”Men det er bestemt interessant, og fremtidige studier kan måske endnu tydeligere vise, hvad triplebehandling kan betyde for en deltagergruppe som denne. Man kunne i så fald ønske, at forskerne inkluderede deltagere med KOL, som ikke tidligere havde fået inhalationssteroid – og at et kommende forsøg bliver et studie, hvor der fra studiets start stratificeres med hensyn til eosinofiltal og aktiv rygning, da disse faktorer ser ud til påvirke effekten af inhalationssteroid,” siger professor Lange, der mener, at resultatet fra KRONOS er et godt indspark i debatten om, hvad triplebehandlingens rolle i KOL bør være.

”Sådan som vi ser på det nu, ser det måske ikke ud om nogle år, når vi taler om behandling af patienter med KOL. Måske kommer der nogle nye markører, som bedre kan identificere patienter, som bør have inhalationssteroid – og hvem der ikke skal,” fremhæver professoren – og runder af:

”Måske svinger pendulet den anden vej igen. For nogle år siden var det sådan, at stort set alle patienter med KOL skulle trappes ud af steroid-behandling, og selv om det ikke er sådan nu, at alle skal have behandlingen igen, så er der måske flere der bør behandles med triplebehandling, end vi troede for nogle år siden. Studiet sætter i hvert fald nogle tanker i gang.”

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo