Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Det er et meget spændende stof. Det virker på så tidligt et tidspunkt, at den kaskadereaktion, der udløser et astmaanfald, bliver bremset, inden den går i gang,” siger Ole Hilberg.

Eksperimentelt læge­middel bremser tidligt kaskadereaktion

AAAAI: Det endnu ikke godkendte lægemiddel, tezepelumab, som er designet til at blokere immunforsvaret så tidligt, at patienterne helt kan undgå at få en astmatisk reaktion, virker, forhindrer anfald og er uden særlige bivirkninger, viser fase III- studiet, Navigator.

Mange astmapatienter med svær astma oplever fortsat symptomer og hyppige forværringer trods brug af højdosis-medicin. Men forsøgsbehandling med det eksperimentelle antistof, tezepelumab oveni i den behandling, patienterne ellers modtog, betød, at patienter med svær, ukontrolleret astma, fik reduceret deres serum IL-5 og IL-13 til niveauer, der nærmer sig dem, der blev observeret i raske kontrolgruppe. Det forklarede læge, Tuyet- Hang Pham, som repræsenterede producenten bag, Astra Zeneca, fredag på AAAAI’s virtuelle årskongres.

Tezepelumab er et monoklonalt antistof, der binder sig til proteinet Thymic stromal lymphopoietin, TSLP. Proteinet spiller en vigtig rolle for aktiveringen af de signalstoffer, der fører til øget inflammation i lungerne og dermed giver symptomer såsom muskelkramper, åndenød, hoste og øget produktion af slim i lungerne hos astmapatienter. Tezepelumab blokerer således for TSLP proteinet og dermed immunforsvaret så snart, at allergenet kommer i kontakt med slimhinderne i patienternes lunger, hvorved inflammationen bremses, fremgår det af Tuyet- Hang Pham’s fremlæggelse af studiet, Navigator, som har id-nummer175.

”Tezepelumab reducerede anfald hele året rundt, uanset sygdomskarakteristika ved baseline. Disse data understøtter en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld effekt af tezepelumab i en bred population af patienter med svær, ukontrolleret astma,” mente Tuyet- Hang Pham, der understregede, at disse positive resultater også gælder for non-type 2-astmapatienter med lavt eosinofil tal på under 150 celler per mikroliter, som udelukker netop denne gruppe fra biologisk behandling.

Kaskadereaktionen bliver bremset

Professor og overlæge ved Vejle Sygehus, Ole Hilberg, er én af de danske læger, som kender stoffet fra sine egne patienter, da han tidligere har været med til at undersøge tezepelumab:

”Jeg har store forventninger efter at have set det vise meget markante forbedringer for nogle af vores meget svært behandlelige patienter med astma. Det er et meget spændende stof. Det virker på så tidligt et tidspunkt, at den kaskadereaktion, der udløser et astmaanfald, bliver bremset, inden den går i gang,” forklarer han og fortsætter:

”Hertil kommer, at vi kan bruge tezepelumab til en gruppe af patienter med svær astma, som vi ellers ikke rigtigt har noget virksomt til,” fortæller Ole Hilberg, der er så imponeret over tezepelumab’s effekt i forhold til nogle patienter, at han har forsøgt at få lov til at bruge det off label, mens han venter på, at det sandsynligvis bliver godkendt.

Navigator studiet, som er en opfølgning på fase IIb forsøget PATHWAY, er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med 550 patienter mellem 12 og 17 år samt mellem 18 og 80 år, der alle havde en svær og ukontrolleret astma trods behandling med mellem- eller højdosis inhalerede binyrebarkhormoner plus mindst en yderligere astmamedicin med eller uden orale steroider. Ifølge studiets forsøgsarm havde omtrent halvdelen af patienterne et højt eosinofil tal (≥ 300 celler / µL) og den anden halvdel et lavt (<300 celler / µL) eosinofil tal. Forsøget omfattede en screeningsperiode på fem til seks uger, en behandlingsperiode på 52 uger og en opfølgningsperiode på 12 uger efter behandlingen.

Alle patienter i forsøgsarmen modtog ifølge Tuyet- Hang Pham deres tidligere ordinerede mediciner uden ændringer gennem hele forsøget sammen den subkutanebehandling med tezepelumab:

”NAVIGATOR mødte sit primære endpoint med tezepelumab tilføjet til standard behandling med binyrebarkhormon, hvilket demonstrerede en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld reduktion i den 52 uger årlige rate for svære astmaanfald i den samlede patientpopulation sammenlignet med placebo, når tezepelumab-behandlingen blev tilføjet deres mellem- eller højdosis inhalerede binyrebark plus mindst en yderligere controller-medicin med eller uden orale binyrebarkhormoner (OCS),” sagde Tuyet- Hang Pham, som påpegede, at patienterne med astma tålte behandlingerne godt og at deres bivirkningsprofil ikke var væsentlig anderledes end placebogruppens.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo