Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

FDA behandler Dupixent mod astma hos mindre børn

Dupixent (dupilumab) bliver muligvis tilgængelig i USA i slutningen af året som en tillægsbehandling til børn i alderen seks til 11 år med ukontrolleret moderat til svær astma.

Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har nemlig besluttet at behandle Sanofis ansøgning om den udvidede indikation for Dupixent og forventer en afgørelse 21. oktober.

I øjeblikket er Dupixent godkendt som en tillægsbehandling til patienter, der er 12 år og ældre, med ukontrolleret moderat til svær astma, og som har forhøjet eosinofil eller oral kortikosteroidafhængig astma.

Dupixent er et monoklonalt antistof (mAb), der hæmmer interleukin-4 (IL-4) og interleukin-13 (IL-13), der er hovedårsag til type 2-inflammation, som spiller en vigtig rolle for astma såvel som kronisk rhinosinusitis med nasal polypose (CRSwNP), atopisk dermatitis og eosinofil esophagitis.

Den supplerende ansøgning for Dupixent understøttes af bl.a. fase III-resultater, der evaluerer Dupixent ud over standard-vedligeholdelsesbehandling hos børn med moderat til svær astma med type 2-inflammation.

I forsøget var Dupixent i stand til at reducere alvorlige astmaanfald markant og også hurtigt forbedre lungefunktionen inden for to uger hos børn i alderen seks til 11 år.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo