Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Vi har sammenlignet, hvorvidt eosinofil-styret binyrebarkhormon behandling er ligeså god som den konventionelle fem dages standardbehandling. Den gruppe, vi har kigget på, er patienter med KOL, som er aktive rygere,” fortæller Pradeesh Sivapalan.

Eosinofil-styret OCS-behandling til patienter med KOL fungerer - også blandt rygere

En netop publiceret post-analyse af studiet CORTICO-COP med fokus på patienter med KOL, der ryger eller har røget, peger på, at eosinofil-styret binyrebarkhormon (OCS) behandling har samme effekt blandt rygere som blandt de patienter med KOL, som tidligere har røget.

Studiet CORTICO-COP har tidligere vist, at eosinofil-styret OCS behandling af patienter med forværring af KOL er en succes. Nu viser et studie i Journal of Clinical Medicine, at det samme gør sig gældende for patienter med KOL, som har røget eller som fortsat ryger.

Pradeesh Sivapalan, læge og ph.d. ved Lungemedicinsk Afdeling, Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital har i samarbejde med blandt andre professor Jens-Ulrik Stæhr Jensen og det nationale lungemedicinske netværk COP:TRIN dermed vist, at omtrent den tredjedel af de danske KOL-patienter – de patienter som ikke har lagt cigaretterne på hylden, i samme grad som deres ikke-rygende medpatienter kan få den systemiske steroidbehandling efter at have fået målt eosinofile i blodet.

”Vi har sammenlignet, hvorvidt eosinofil-styret binyrebarkhormon behandling er ligeså god som den konventionelle fem dages standardbehandling. Den gruppe, vi har kigget på, er patienter med KOL, som er aktive rygere,” fortæller Pradeesh Sivapalan og peger på, at ved brug af OCS i den periode, guidelines anbefaler, er der en øget risiko for, at patienterne oplever bivirkninger såsom knogleskørhed, diabetes, infektioner, blodpropper mm., men nedsættes antallet af dage, patienterne behandles, mindskes risikoen for bivirkninger tilsvarende.

”Ved at bruge den eosinofil-styret behandling, kan man nedbringe antallet af dage, patienterne får den systemiske behandling – og det er bestemt til gavn for dem,” pointerer Sivapalan og fremhæver, at der flere steder i litteraturen peges på, at patienter, der ryger, har dårligere effekt af steroidbehandling.

Litteraturens teorier

”Nogle af de teorier, litteraturen rummer, anfører, at på grund af for meget inflammation i lungerne eller en genetisk prædisponering, ser det ud til, at dem der ryger, responderer dårligere på steroid. Det har man set hos patienter med henholdsvis KOL og astma. Blandt astmapatienter, der ryger, har man observeret, at de reagerer dårligere på inhalationssteroid, og bland andet derfor besluttede vi at undersøge, om problematikken blandt patienter med KOL, som ryger, var tilsvarende, når de modtager systemisk behandling,” lyder det fra Pradeesh Sivapalan, der fortsætter: 

”Men det tilbageviser vores post-analyse, for her har vi med afsæt i OCS-behandling sammenlignet rygere som fik henholdsvis eosinofil-styret behandling vs. fem dages behandling med binyrebarkhormon, og det, vi ser, er, at der ikke er forskel set i forhold til resultaterne i CORTICO-COP. Med andre ord kan vi behandle rygere på samme vis som ikke rygende KOL-patienter og altså benytte den eosinofil-guidede binyrebarkhormon behandling.”

I samme ombæring fortæller Sivapalan, at han og forskerkollegerne fæster lid til, at eosinofil-styret OCS behandling med tiden implementeres, så den kan bruges i behandling af patienter med KOL i samme grad, som man allerede nu benytter metoden indenfor inhalationsmedicin, der indeholder steroid. 

”Den eosinofil-styret ICS-behandling er med i guidelines, der anbefaler, at man bør bruge eosinofile som en retningslinje, men at bruge en eosinofil markør i forhold til de orale steroider er endnu ikke implementeret. Måske kan vores studie være med til at sikre, at der sker en implementering hen ad vejen,” siger Sivapalan, som i forlængelse af ryger-analysen også kiggede på, hvordan det forholder sig blandt patienter med KOL, som tidligere har røget.

”Også her sammenlignende vi to grupper af KOL-patienter - en gruppe ex-rygere, der modtog eosinofil-styret binyrebarkhormon behandling versus en kontrolgruppe, der fik den gængse fem dages behandling. Heller ikke her var der forskel mellem de to grupper patienter,” forklarer Pradeesh Sivapalan, som endnu engang understreger, at den eosinofile markør er en vigtig brik i OCS behandlingen af patienter med KOL, da den i nogle tilfælde kan reducere antallet af dage i behandling med et præparat, der potentielt fører en lang række bivirkninger med sig.

 

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo