Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Intensiv tilførsel af fugtmættet ilt er ikke alene godt for patienter med KOL, der har kronisk respirationssvigt, det sparer også sundhedsvæsenet for udgifter til indlæggelser, pleje og medicin,” fortæller forskningsansvarlig overlæge Ulla Møller Weinreich.

Økonomisk fordel ved high-flow behandling af patienter med KOL

På Aalborg Universitetshospital har forskere kigget nærmere på de økonomiske konsekvenser ved brug af high-flow iltbehandling til patienter med KOL - og resultaterne er opløftende. 

En subanalyse offentliggjort i International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease har vist, at der ikke alene er god behandlingseffekt ved brug af high-flow behandling af patienter med KOL, den økonomiske gevinst ser ligeledes ud til at være værd at bemærke.

”Intensiv tilførsel af fugtmættet ilt er ikke alene godt for patienter med KOL, der har kronisk respirationssvigt, det sparer også sundhedsvæsenet for udgifter til indlæggelser, pleje og medicin,” fortæller forskningsansvarlig overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Ulla Møller Weinreich.

Hun har i samarbejde med sygeplejerske Line Hust Storgaard, sundhedsøkonom Sabrina Storgaard Sørensen, Danish Center for Healthcare Improvements ved Aalborg Universitet, Region Nord samt Aalborg Kommune udarbejdet flere økonomiske analyser af, hvorvidt high-flow behandling er økonomisk rentabel.

”Vi har kigget på forskellige økonomiske scenarier – og trods forskellige parametre i analyserne ser det ud til, at der er en meget stor sandsynlighed for, at den her behandlingsform er meget kosteffektiv,” fortæller Møller Weinreich og fortsætter:

”Vi lavede en analyse, som baserede sig på alle data fra forskningsprojektet - og det så ud til, at sandsynligheden for at vi havde en kosteffektiv behandling var 83-92 procent.”

Forskerne justerede herefter de analyserede data efter, hvorvidt patienten havde været flittig til at bruge apparatet i hjemmet eller ej, om de var droppet ud af studiet undervejs eller om de døde, mens forskningen stod på. Her kom forskerne frem til, at sandsynligheden for at behandlingen var kosteffektiv endte på 75-83 procent.

”Det gav en indikation om, at det er behandlingen, der driver værket,” bemærker Ulla Møller Weinreich og samtidigt på, at i den analyse hvor der udelukkende indgik patienter, forskerne havde et komplet datasæt på - altså de patienter der benyttede maskinen gennem hele undersøgelsen - viste resultatet, at sandsynligheden for kosteffektivitet var 91-97 procent. 

Desuden havde holdet bag de økonomiske analyser deres udenlandske kolleger i tankerne undervejs i studiet, og således blev der også lavet et par økonomiske udredninger, som tager hensyn til andre landes omkostninger ved high-flow behandling. I de analyser har forskerne varieret priserne på udstyret med henholdsvis 30 procent op og 30 procent ned ift. de gennemsnitlige europæiske priser, som var dem, forskerne tog afsæt i gennem analyserne. 

”Da vi sænkede prisen med 30 procent, viste udregningerne en sandsynlighed for kosteffektivitet, som lå mellem 90-96 procent, og idet vi øgede prisen med 30 procent, så vi en sandsynlighed for kosteffektivitet, der lå mellem 72 og 85 procent. Så næsten lige meget hvordan vi vender og drejer det her, ser det ud til, at high-flow behandlingen af denne patientgruppe i deres hjem er absolut kosteffektiv.”

God medicinsk effekt for patienter med svær KOL

I det forudgående forskningsprojekt ”Long-term effects of oxygen-enriched nasal high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure”, som Ulla Weinreich ligeledes var en del af, viste data, at der var god medicinsk effekt ved brug af high-flow iltbehandling af patienter med KOL. I undersøgelsen var det patienter med svær KOL, som havde kronisk respirationssvigt, der fik behandlingen i eget hjem – en behandling som ellers primært bruges til akutbehandling på sygehuse. 

High-flow apparatet fungerer ved at varme den luft, patienten får via næsekateder, op, ligesom der tilføres vanddamp og ekstra ilt.

Studiet viste i 2019, at patienter har god effekt af high-flow behandlingen.

”De følte en mindsket åndenød, og vi kunne se, at antallet af forværringer blev mindsket betydeligt. Jo flere forværringer, patienterne havde haft i forvejen, jo mere blev de mindsket. Vi kunne også se, at der var færre hospitalsindlæggelser, og set i forhold til kontrolgruppen fik patienterne en bedre gangdistance og en bedre livskvalitet,” pointerer Weinreich og peger på, at der ud over interventionsstudiet, også blev lavet et kvalitativt studie, hvor patienterne blev interviewet.

”Noget af det, vi ikke havde tænkt på, var, at det viste sig, at patienterne stort set unisont rapporterede om en bedre søvnkvalitet,” lyder det fra Ulla Weinreich, der samtidigt fortæller, at lungepatienter på Aalborg Universitetshospitaler, der vil kunne få gavn af det, allerede i dag tilbydes at få et high-flow apparat med hjem.

”Vi trak det direkte over i klinikken, da vi havde set, hvor stor en forskel, det gør for patienterne. At vi nu har dokumenteret, at det også er en rigtig god sundhedsøkonomisk forretning, gør, at vi nu kan håbe at endnu flere patienter verden over vil få mulighed for at blive tilbudt den fugtmættede ilt,” runder Ulla Møller Weinreich af.

 

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo