Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Reservelæge på Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, Muzhda Ghanizada.

KOL- og astma-patienter med virusinfektioner er i højere risiko for genindlæggelse

ERS: Patienter med eosinofil og non-eosinofil astma og KOL har en større risiko for genindlæggelser for akut exacerbation, hvis de har en virusinfektion sammenlignet med non-infektiøse og bakterielle infektioner, viser et nyt studie.

Det tyder på et betydeligt potentiale for prognose og forebyggelse ifølge forskergruppen bag.

Mange KOL- og astma-patienter bliver genindlagt med akutte exacerbationer (AE) uden detaljeret data om, hvorfor nogle grupper genindlægges hurtigere end andre.

Nu viser et nyt dansk studie præsenteret på årets ERS-kongres, at der er en betydelig forskel på om astma og KOL-patienter bliver genindlagt med AE alt efter, hvilken slags infektion de har.

Resultaterne viser, at risikoen for genindlæggelse for AE for astma- og KOL-patienter med både forhøjede og ikke forhøjede eosinofile-niveauer (EOS) var signifikant højere, hvis de havde en virusinfektion sammenlignet med bakterielle og non-infektiøse infektioner. 

“Det er særlig interessant, da det kunne antyde, at EOS kunne være en biomarkør, vi i højere grad skal undersøge, end vi gør i forvejen, når både KOL- og astma-patienter kommer ind akut,” siger ph.d.-studerende og forsker bag studiet Muzhda Ghanizada, der er reservelæge på Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Det retrospektive single-center studie bestod af astma og KOL-patienter indlagt med AE mellem januar 2010 og december 2011 med tre års opfølgning. I alt var 795 KOL-patienter med en gennemsnitsalder på 73 år og 294 astma-patienter med en medianalder på 39 år inkluderet, hvor henholdsvis 50 procent og 33 procent var rygere. 

EOS er ny markør for astma

Deltagerne blev grupperet efter blod eosinofile med et cut-off lig med eller under to procent, og blev opdelt efter CRP-tærskelværdier baseret på tidligere studier: ikke-infektiøs (CRP ≤10 mg/L), viral (CRP> 10 og <40 mg/L), og bakteriel (CRP ≥40 mg/L).

Studiets resultater viser, at KOL-patienter med et blod-eos niveau under to procent i gennemsnit blev genindlagt inden for 22,7 måneder for ikke-infektiøse fænotyper og 23 måneder for virale fænotyper. For akutte exacerbationer forårsaget af bakteriel sygdom var tiden signifikant længere (26,9 måneder).

For KOL-gruppen med EOS (et EOS-niveau over to procent) var gennemsnitstiden til akut exacerbation ens i virale og bakterielle fænotyper, men signifikant kortere end ved ikke-infektiøse akutte exacerbation (19,8 vs. 26,8 måneder). Samtidig blev der ikke fundet nogen forskel for ikke-infektiøs vs. bakteriel akut exacerbation (26,8 vs. 20,3 måneder).

Gennemsnitstiden til genindlæggelse var ens for non-infektion og bakterieinfektioner, men signifikant længere ved viral AE for astmapatienter med og uden forhøjet EOS-niveau. Og det er overraskende, da tidligere studier kun har påvist en øget risiko for exacerbationer blandt astma-patienter med et forhøjet EOS-niveau.

“Det var et overraskende fund, da det ikke tidligere har været afdækket, og samtidig EOS er ikke en typisk markør, vi måler, når patienter kommer ind akut. Nu lader det til, at EOS er en interessant markør for astmapatienter, der bliver genindlagt akut med virusinfektioner, for deres videre behandling og fremtidige forværringe,” siger Muzhda Ghanizada.

CRP og EOS: En forudsigende faktor 

Det danske studie viste også, at et højt niveau af eosinofile og et forhøjet CRP-værdi i kombination kan forudsige forekomsten af akutte exacerbationer for KOL-patienter - men ikke for astmapatienter. 

“Det kunne tyde på, at vi ud fra et CRP-niveau kan differentiere de tre subgrupper af KOL-patienter og se, hvem der er i forhøjet risiko for at blive genindlagt - også selvom vi ikke måler et eos-niveau. Det kan have en stor prognostisk betydning, hvis vi fremover kan behandle KOL-patienter forebyggende, alt efter om de har en virus- eller bakteriel-infektion,” siger Muzhda Ghanizada.

Om det er tilfældet samt om makrolider vil kunne øge immunresponset i lungerne for både KOL- og astma-patienter er hun i gang med at analysere i forbindelse med sit ph.d.studie. 

Tidligere studier har vist, at lavdosis antibiotika kan reducere eksacerbationer hos bl.a. patienter med eosinofile og non-eosinofil astma. Næste skridt i studiet bliver også at undersøge, hvilken forebyggende effekt ciprofloxacin vil kunne have for astma og KOL-patienter med bakteriel infektion samt profylaxis for virusinfektioner.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo