Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nedtrapning af OCS dosis ved hjælp af benralizumab

ERS: Kan patienter med svær eosinofil astma, der er afhængig af orale kortikosteroider, få nedbragt dosis og samtidigt fastholde deres astmakontrol? Det spørgsmål har PONENTE-studiet et bud på.

I studiet, der blev præsenteret som e-poster #PA1112 på ERS, vurderede forskere, hvorvidt patienter evnede at trappe ned eller ligefrem helt stoppe med vedligeholdelsesbehandling med OCS gennem en målrettet, personlig OCS reduktionsfase, der var baseret på patientens oprindelige OCS-forbrug, astmakontrol og binyrestatus efter at være begyndt på benralizumab og efterfølgende opretholde klinisk stabilitet i løbet af en vedligeholdelsesfase på 24 til 32 uger. 

Af de 598 patienter, der deltog i PONENTE, gennemførte 90 procent både nedtrapning af OCS og vedligeholdelsesfasen, og under vedligeholdelsesfasen blev der ikke observeret nogen ændring i median OCS dosis (0 mg), og kun 3 procent (18/593) af de patienter, der startede på reduktionsfasen, øgede deres vedligeholdelsesdosering af OCS.

De fleste patienter havde en forbedring (18 procent) eller ingen ændring (39 procent) i Asthma Control Questionnaire (ACQ-6) og var eksacerbationsfri (85 procent). Den justerede gennemsnitlige ændring fra baseline i SGRQ (QOL; St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]) var den samlede score –19,7 enheder, hvilket overstiger tærsklen for klinisk forbedring af sundhedsrelateret QOL.

Med andre ord viste PONENTE-studiet, at benralizumab førte til vedvarende reduktion i OCS-doser i løbet af den 6-måneders vedligeholdelsesfase uden tab af astmakontrol og med en væsentlig forbedring af QOL.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo