Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hurtig reaktion på benralizumab hos canadiere med svær eosinofil astma

ERS: I Canada har næsten otte procent af folk med astma sygdommen i svær grad og derfor har forskere i et studie beskrevet ændringen i astmakontrol og livskvalitet (QoL) i de første otte uger i behandling med benralizumab.

Studiet er et prospektiv observationsstudie (NCT03833141) lavet på 23 klinikker på tværs af Canada fra 2019 og til nu. 

I studiet rapporterede deltagerne en signifikant og klinisk betydningsfuld forskel i astmakontrol allerede en uge efter første dosis, og 39 procent blev delvist eller fuldstændigt kontrolleret før deres tredje dosis (ACQ-6 <1,5 i uge 8).

Quality of life (QoL) forbedrede sig på samme vis i løbet af de første otte ugers opfølgningen. Disse resultater viser hurtigt fordelene for patienter, der begynder behandling med benralizumab. 

Deltagerne havde blod eosinofiler ≥300c/µL, Astma Control Questionnaire (ACQ-6) score ≥1,5 og var ikke tidligere blevet behandlet med benralizumab. De første respons på behandlingen blev vurderet via patientrapporteret ACQ-6 ved baseline og første, anden, fjerde og ottende uger efter første behandling.

QoL blev målt ved hjælp af Astma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) ved baseline og uge otte. Den mindste kliniske forskel i ACQ-6 og AQLQ er en ændring på 0,5 enheder.

80 patienter deltog i interimanalysen, og den gennemsnitlige forskel (MD; 95%CI) fra baseline ACQ -6 score var -0,83 (-1,03, -0,63) i uge 1, -0,99 (-1,19, -0,79) i uge 2, -1,04 (-1,25, - 0,83) i uge 4 og -1,19 (-1,41, -0,96) i uge 8 efter behandlingsstart.

I uge otte opnåede 31 (39 procent) og ni (11 procent) patienter en ACQ-6-score på henholdsvis <1,5 (gennemsnit; 95 procent CI = 0,87; 0,74,1,00) og <0,75 (0,44; 0,21,0,68) . MD fra baseline for AQLQ ved otte uger var 1,23 (1,01,1,46).

 

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo