Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Risiko for Haemophilus Influenzae for KOL-patienter der tager ICS

ERS: Patienter med KOL, som bruger høj dosis inhalationssteroider, har en øget risiko for at få en Haemophilus Influenzae infektion.

Det antyder et studie, der mandag blev præsenteret på ERS af Raza Ul Mohsin, læge og forskningsassistent ved COP:TRIN. 

”Vores forskning har vist os, at de deltagere, som bruger højdosis ICS, har øget risiko for at få Haemophilus influenzae, mens deltagere i gruppen, der bruger lavdosis ICS, tilsvarende har lavere ikke-klinisk betydelig risiko for at få Haemophilus influenzae” fortæller Raza Ul Mohsin, der arbejder sammen med blandt andre professor Jens-Ulrik Stæhr Jensen og Lungemedicinsk Forskningsenhed, Herlev og Gentofte Hospital.

I studiet undersøgte forskerne risikoen for at få en Haemophilus influenzae positiv luftvejs dyrkning blandt patienter med KOL, der brugte ICS. Det gjorde de ved at lave en epidemiologisk kohorteundersøgelse med 23.789 danske ambulante patienter, som blev kategoriseret i tre grupper – en henholdsvis lav, moderat og høj gruppe deltagere baseret på akkumuleret ICS -dosis ekstraheret fra refunderede recepter 365 dage op til studiets start.

”Inhalerede kortikosteroider (ICS) bruges i vid udstrækning til at mindske risikoen for eksacerbationer hos patienter med KOL på trods af, at der er en kendt risiko for lungeinfektioner. Derfor ville vi undersøge, hvor udbredt Haemophilus Influenzae er blandt patienter med KOL og, hvorvidt forbruget af ICS spillede ind på infektionen,” fortæller Raza Ul Mohsin. 

Inhalationssteroids giver høj risiko

Cox proportional hazards regressionsmodel blev brugt til at vurdere deltagernes risiko for at få en Haemophilus influenzae infektion op til et år efter deres deltagelse i studiet 

Analysen viser, at risikoen for at få Haemophilus influenzae stiger med 140 procent med høj dosis ICS-forbrug i sammenligning med ikke-ICS-forbrug, hvorimod der kun er 30 procent risiko for en øgning ved lavdosis ICS-forbrug, mens en moderate dosis øger risikoen for at få Haemophilus influenzae med 90 procent contra de, der ikke bruger inhalationssteroid. 

”Vores konklusion er, at der ikke er høj risiko for at få en Haemophilus influenzae infektion, når man tager inhalationssteroid i lav dosis, men når man bruger højdosis ICS, er der en stor risiko for en Haemophilus influenzae infektion. Derfor skal man være opmærksom på, hvem der får de høje doser,” understreger Raza Ul Mohsin og peger på, at det at få en Haemophilus influenzae for en patient med KOL betyder forværring af deres sygdom, behandling med antibiotika og potentielt OCS, der kan føre bivirkninger med sig. 

Derfor mener Raza Ul Mohsin også, at det altid er vigtigt at kigge på hver enkelt KOL-patients risiko for luftvejsinfektioner, når der skal ordineres inhalationssteroid.

”Er det en patient, der i forvejen har nogle risikofaktorer for infektioner såsom dårlig lungefunktion, lavt BMI eller har flere indlæggelser bag sig, bør man overveje, hvor stor en risiko der er for infektion, kontra hvor meget gavn patienten får af vedligeholdelsesbehandling med højdosis ICS,” pointerer Raza Ul Mohsin og understreger, at når data viser, at brug af ICS blandt patienter med KOL er forbundet med en signifikant dosisafhængig stigning i risikoen for at få en Haemophilus influenzae infektion, bør lægen altid lave en klinisk vurdering af fordele vs. ulemper for infektion, før der udskrives en recept på ICS.

 

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo