Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tværsektorielt lungeteam mindsker antallet af indlæggelser blandt KOL-patienter

En århusiansk undersøgelse har vist, at antallet af indlæggelser kan nedbringes betydeligt, hvis patienter med KOL får mulighed for at ringe direkte til et tværsektorielt lungeteam, når de bliver fysisk eller psykisk dårlige.

Gennem et år har klinisk sygeplejespecialist, ph.d., cand.cur. og MLP, Birgit Refsgaard Iversen, fulgt knap 150 patienter med KOL, hvoraf halvdelen var tilknyttet et særoprettet, tværsektorielt lungeteam i Aarhus. 

”Lungeteamet havde i den grad effekt på deltagernes helbred, idet deltagerne kunne kontakte lungeteamet døgnet rundt. Det skabte tryghed blandt patienterne, ligesom det forebyggede indlæggelser. Signifikant,” lyder det fra Birgit Refsgaard Iversen, som dagligt er tilknyttet afdelingen Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH). 

I studiet, der er offentliggjort i Scandinavian Journal of Caring Sciences, blev 144 patienter ved lodtrækning fordelt i to grupper – en interventionsgruppe, som blev fulgt af det dertil nedsatte lungeteam, og kontrolgruppen, der på vanlig vis blev fulgt på KOL-klinikken på AUH eller hos praktiserende læge og i tilfælde af forværringer kontaktede de egen læge eller vagtlæge. Patienter tilknyttet lungeteamet kunne derimod kontakte lungeteamet direkte ved behov. 

”Vores forskning viste, at tilknytning til det tværsektorielle, udgående lungeteam var sikkert og trygt, ligesom det ikke forringede patienternes trivsel, symptomer på angst og depression, sundhedsrelateret livskvalitet eller patientinddragelse,” fortæller Birgit Refsgaard Iversen og peger på, at det var svær syge patienter, der deltog i studiet.

”Alligevel så vi en forskel i deltagernes CAT-score på ca. halvanden, og selv om en minimal klinisk vigtig forskel skal være på to, mener vi bestemt, at patientbehandling af det tværsektorielle lungeteam godt kan opleves som en reel ændring hos deltagerne.”

Stort fald i hospitalsindlæggelser

Til gengæld viste Birgit Refsgaard Iversens forskning offentliggjort i COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease en betydelig signifikant forskel mellem de to grupper i antallet af indlæggelser og indlæggelsesdage i relation til KOL. 

”I det år deltagerne var inkluderet i projektet, fandt vi, at der i interventionsgruppen var 33 indlæggelser i relation til KOL, mens der var 106 indlæggelser i kontrolgruppen – det viser en markant signifikant forskel mellem grupperne,” understreger Refsgaard Iversen og peger samtidigt på, at i forhold til indlæggelsestid var der også forskel mellem de to patientgrupper, for mens patienterne i interventionsgruppen gennemsnitligt var indlagt i 3,3 dage, måtte patienter fra kontrolgruppen blive på hospitalet i 4,5 dage. 

”Vi ved, at risikoen for at få en indlæggelse øges, efter patienten har været indlagt én gang, og risiko for genindlæggelse indenfor de første 30 dage er omkring 20 procent,” siger Birgit Refsgaard Iversen og peger på, at selv om teamet ikke har kunne forhindre patienterne i at få exacerbationer, har det tværsektorielle samarbejde været med til at forhindre, at patienterne fik et stort antal svære forværringer, der krævede indlæggelser.

”Og i sidste ende ved vi, at jo hyppigere patienten bliver indlagt, jo større risiko er der for, at patienten dør, fordi exacerbationer tager hårdt på kroppen. Derfor har vi også skulle lære patienterne at kontakte lungeteamet tidligere, end de før har gjort. For denne patientgruppe er ikke gode til at kontakte egen læge, hjemmeplejen eller andre, der er involveret i deres pleje, når de mærker en forværring,” pointerer Refsgaard Iversen og understreger, at hurtig kontakt ved forværring ofte kan betyde, at patienten kan nøjes med en tabletbehandling i eget hjem.

Håber på ringe i vandet

Selv om Danmark er et lille land kan forskellige IT-systemer i hjemmeplejen, på hospitaler og hos egen læge udfordrer et samarbejde på tværs, men når man sidder sammen, går det ifølge Birgit Refsgaard Iversen lettere.

”Vores systemer snakker ikke sammen, men når vi sidder i samme lokale, kan vi hurtigt lave aftaler på tværs af sektorerne. Det betyder meget for patienterne, for det er vigtigt, at de har en tryghed i det, vi gør, da angst fylder meget blandt patienter med KOL. Derfor har det også stor betydning, at patienterne kan ringe direkte til os, og at vi hurtigt kan komme ud i hjemmene. Det skaber tryghed i behandlingen, og det gør en forskel i antallet af indlæggelser,” påpeger Birgit Refsgaard Iversen og fortsætter:

”Derfor håber jeg også, at andre kommuner og regioner ser mulighederne for samarbejde. Projektet havde ikke været muligt, hvis ikke diverse ledelser havde støttet fuldstændigt op om samarbejdet og hjulpet til, når der opstod udfordringer. Jeg har ikke oplevet rigide systemer, men har derimod oplevet, at man bøjede sig mod hinanden og troede på projektet og på, at det i sidste ende vil gavne patienter, samfundet og det grundlæggende samarbejde. Selv for en kommune der hverken ligner Aarhus i antal eller geografi, tror jeg, det kan lykkes,” slutter Birgit Refsgaard Iversen.

  • Lungeteamet bestod af sygeplejersker fra det kommunale akutteam samt sygeplejersker fra KOL-klinikken på AUH.
  • Det lægefaglige ansvar var placeret hos lungespecialister fra Lungesygdomme på AUH.
  • Hvert fjordende dag afholdtes konferencer om de tilknyttede patienter med deltagelse af en KOL-læge og sygeplejersker fra sengeafsnit og KOL-klinikken fra AUH samt en medarbejder fra lungeteamet.
  • I dag er lungeteamet et permanent tilbud til svær syge patienter med KOL i Aarhus.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo