Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Kombinationsbehandling med antibiotika har bedre effekt hos patienter med KOL

En kombination af antibiotika kan være mere effektiv til at slå skadelige bakterier i lungerne ned hos mennesker med KOL, som har en exacerbation i forhold til enkelt antibiotika behandling, peger et nyt studie på.

I studiet, som netop er offentliggjort i tidsskriftet BMC Infectious Diseases, har et forskerhold fra Haiphong University of Medicine and Pharmacy i Vietnam gennemført et klinisk forsøg for at sammenligne brug af to antibiotikakure hos mennesker med KOL, der oplever exacerbationer. 

Forsøget (NCT04879030) omfattede 155 patienter med KOL, som blev opdelt i to grupper. Patienter i den ene gruppe blev behandlet med beta-lactamer - en almindelig klasse af antibiotika, der inkluderer penicillin - som monoterapi, mens den anden gruppe patienter fik en kombinationsbehandling bestående af beta-lactamer samt fluorquinolon.

”Hovedmålet med undersøgelsen var at sammenligne den kliniske og bakterielle succes ved kombination af beta-lactam og fluoroquinolon-antibiotika med beta-lactam som monoterapi hos voksne patienter med KOL exacerbationer,” fortalte forskerne.

Efter 20 dages behandling var niveauet af klinisk succes ens, omkring 88 procent, i både monoterapi- og kombinationsgruppen. Der var ingen signifikant forskel mellem grupperne. ’Klinisk succes’ blev defineret som en væsentlig lettelse eller helt at fjerne sygdomstegn og symptomer, vurderet af en luftvejslæge.

Hyppigheden af ​​klinisk succes efter 10 dages behandling var også ens, omkring 60 procent i begge grupper. Der var heller ingen signifikante forskelle mellem de to grupper i mål for lungefunktion eller symptom sværhedsgrad ved enten 10 eller 20 dages behandling.

Bedre effekt med kombinationsbehandling

Selvom det ikke er statistisk signifikant, bemærkede forskerne, at frekvensen af ​​bakteriel nedbringelse var højere hos patienter i kombinationsbehandling end hos dem, der fik enkelt-antibiotisk behandling (96,7 procent vs. 88,6 procent). 

Kombinationsbehandlingen virkede væsentligt bedre til at slå specifikke typer bakterier ned, der vides at forårsage lungesygdomme, såsom Acinetobacter baumannii og Pseudomonas aeruginosa.

Niveauer af C-reaktivt protein faldt med et gennemsnit på 22,1 mg/L i monoterapigruppen efter 20 dages behandling. I kombinationsgruppen faldt niveauerne af denne inflammatoriske markør med betydeligt mere (26,9 mg/L). 

”Der var ingen signifikant forskel i det kliniske resultat på dag 20 blandt patienter med akutte forværringer af KOL i kombinationsbehandling og dem, der blev behandlet med monoterapi. Men kombinationsterapigruppen havde en højere mikrobiologisk succesrate,” pointerede studiets forskere.