-først med nyheder om ny medicin

Inhalationssteroid kan påvirke psyken hos patienter med KOL

Ny dansk forskning peger på, at det ikke alene er orale steroider, der kan påvirke det psykiske helbred hos patienter med KOL. 

I et studie, der netop er blevet publiceret i MDPI Biomedicines, har de danske forskere observeret en dosisafhængig sammenhæng mellem behandling med inhalationssteroid af voksne patienter med KOL og brug af antidepressive præparater.

”Vi ved, at behandling med systemiske kortikosteroider har mange ubehagelige bivirkninger, ud over at det blandt andet påvirker patientens immunforsvar og blodsukker, fører det også til øget risiko for knogleskørhed og grå stær - og så har OCS også en del psykiatriske bivirkninger,” fortæller Alexander Svorre Jordan, forskningsassistent ved Lungemedicinsk Forskningsenhed, Herlev og Gentofte Hospital. 

Netop på baggrund af den viden lavede forskere i samarbejde med lungenetværket COP:TRIN undersøgelsen, som kiggede nærmere på, hvorvidt inhalationssteroid har en tilsvarende psykiatrisk effekt på patienter med KOL.

Den landsdækkende kohorteundersøgelse bestod af 49.500 ambulante patienter med KOL, som alle var diagnosticerede af en lungemediciner. Deltagerne var ≥ 40 år og havde ikke tidligere haft en kræftsygdom. 

ICS ser ud til at øge risiko for psykisk sygdom

”Vi inddelte deltagerne i fire lige store grupper. En gruppe der ikke havde fået ICS i året op til inklusion i studiet og tre, som var blevet behandlet med inhalationssteroid,” forklarer Alexander Svorre Jordan og peger på, at cut-off i de tre grupper, var henholdsvis mindre end 384 µg/dag i lavdosis-gruppen, op til 1000 µg/dag i mellemgruppen, mens højdosis-gruppen fik mere end det.

”Det, vi så, når vi opdelte deltagerne i de fire grupper og kiggede på risikoen for at få antidepressiv medicin, var, at dem der fik en lavdosis ICS havde en fem procent øget risiko set i forhold til gruppen, der ikke fik inhalationssteroid, mens dem der fik mellemdosis ICS havde en 10 procent øget risiko, og de, der var i højdosis-gruppen, havde en 15 procent øget risiko,” lyder det fra Alexander Svorre Jordan.

Forskerne kiggede både på den receptpligtige antidepressive medicin samt risiko for indlæggelse på psykiatriske hospitaler, hvilket blev vurderet ud fra Cox proportional hazards modeller.

Ud over sammenhæng mellem behandling med inhalationssteroid og brug af antidepressive præparater, fandt forskerne en tilsvarende stigning i risikoen for hospitalsindlæggelse for depression, angst eller manisk lidelse, men der var ingen klar dosisafhængighed for sidstnævnte resultat. (HR 1,00, 95 procent CI 0,98–1,03, p = 0,77 med lav ICS-eksponering, HR 1,07, 95 procent CI 1,05–1,10, p < 0,0001 med middel eksponering, HR 1,13, 95 procent CI 1,10–1,15, p < 0,0001 med høj eksponering). 

”Vi så altså, at deltagere i gruppen, som tog lavdosis ICS, ikke havde en øget risiko for at blive indlagt, men deltagere i den moderate og højdosis-gruppen havde en øget risiko på henholdsvis syv og 13 procent for at blive indlagte i forhold til patientgruppen, der ikke fik ICS inden inklusion i studie,” fortæller Jordan og peger på, at forskerne også har forsøgt at udligne forskellene hos patienter i de forskellige grupper for at komme uden om, at de største doser ICS gives til de mest syge patienter, og at sværhedsgraden af KOL er meget centralt for patientgruppens psykiske helbred. Derfor kan man ikke nødvendigvis sige, at ICS er årsagen til øgede psykiatriske symptomer, blot at der er en sammenhæng.

ICS er essentielt i behandling af patienter med KOL

”Men hvis vi ser bort fra begrænsningerne, der er ved studiet, er det en beskeden øget risiko for psykisk sygdom set i forhold til den gavn, patienterne har af at få inhalationssteroid. Man skal huske, at ICS mindsker patienternes åndenød og exacerbationer - ting som også har betydning for psykisk sygdom, og det har vi i øvrigt forsøgt at tage ud af regnestykket,” pointerer Alexander Svorre Jordan og fortsætter: 

”Derfor er det ikke vores vurdering, at lægerne skal være bekymrede for at give patienterne ICS på baggrund af vores resultat, heller ikke selv om patienter med KOL i forvejen har en øget risiko for psykisk sygdom set i forhold til baggrundsbefolkningen.”

Alexander Svorre Jordan minder samtidigt om, at netop fordi deltagere, der får meget ICS, har en yderligere øget risiko for psykisk sygdom, bør deres læge måske være særligt opmærksom på deres psykiske helbred og holde øje med dem, da de kan have ekstraordinære udfordringer på området. 

”I givet fald bør lægen sikre, at patienten kommer i relevant behandling,” slutter Alexander Svorre Jordan.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)