-først med nyheder om ny medicin

Patienter med KOL i gruppe B er sygere end som så

Patienter med KOL i GOLD gruppe B har et sværere forløb end hidtil antaget og kan potentielt behandles mere optimalt, end det sker og anbefales i dag. Det antyder danske resultater, som blev præsenteret ved dette års Europæiske Lungekongres (ERS).

Ved tjek-up efter år et var knap ti procent af deltagerne døde, det samme gjorde sig gældende efter år to og år tre i studiet, der blev præsenteret som Late Breaking Abstract ved ERS.. Det har fået Anders Løkke, overlæge på Medicinsk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle og formand for Det Nationale KOL-register til at overveje, om patienter med KOL i GOLD gruppe B bør tilses lidt oftere, og om man tidligere bør sætte ind med mere potent inhalationsbehandling til disse patienter end de fleste behandlingsvejledninger anbefaler. 

”I og med at patienterne i gruppe B er i lavrisiko i forhold til forværringer og ikke har haft nogle forværringer eller blot én enkelt ved baseline, giver det god nok mening, at den praktiserende læge først vil se patienterne igen efter et år. Men når en stor del af dem viser sig at klare sig noget dårligere end forventet, er det en god idé at overveje, hvilken behandling man starter med. Måske bør den praktiserende læge starte med en medicinsk behandling, der passer bedre til patienterne end LABA, som DSAM forslår, eller LABA eller LAMA som GOLD foreslår,” lyder det fra Anders Løkke, som sammen med kolleger står bag studiet, der endnu ikke er publiceret i artikelform.

I undersøgelsen har forskerne analyseret landsdækkende data fra danske patienter med KOL i GOLD gruppe B, der er en særlig heterogen patientgruppe. Forskerne opdelte data fra gruppe B i to arme – B0 og B1, hvoraf gruppe B1 maximalt havde haft en moderat forværring ved baseline, mens B0 havde nul forværringer. Begge grupper blev fulgt i 3 år i perioden fra 2008 til 2017.

Patienter med KOL i GOLD gruppe B har øget risiko for forværring og død

I analyserne fandt Løkke et al. blandt andet, at patienterne havde en alvorlig risiko for at få svære exacerbationer eller ligefrem at dø.

”I løbet af de tre års opfølgning havde henholdsvis 15 og otte procent af GOLD B0 og B1 ingen forværringer, mens respektive 61,9 procent og 71,2 procent i de to opdelte grupper havde et mere alvorligt forløb med flere moderate, prednisolon-behandlede forværringer og/eller en eller flere indlæggelser med KOL eller død,” fortæller overlægen og peger samtidigt på, at der er et medicineringsproblem i gruppen:

”Indenfor de seneste fire måneder før baseline havde henholdsvis 30,3 og 24,7 procent af patienterne i de to GOLD B-grupper ikke indløst noget inhalationsmedicin på apoteket, ligesom 15,1 procent i B0 og 15,9 i B1 udelukkende blev behandlet med monoterapi, det vil sige LABA eller LAMA,” pointerer overlægen og understreger, at man ikke ud fra studiet kan udtale sig om årsagerne til, at patienterne ikke indløste noget medicin: 

”Det kan være fordi patienterne har et lager derhjemme, eller måske har de ikke fået en recept. Det kan også være fordi, de tror, at de ikke har behov for medicin, og i nogle tilfælde er behandlingen ganske enkelt for dyr for patienterne,” siger Løkke og lægger vægt på, at det næsten er halvdelen af patienterne, som får ingen eller blot en anelse medicin – en behandling, overlægen mener, er utilstrækkelig i forhold til den risiko, patienterne ser ind i på både lang og den meget kort bane.

”Ifølge GOLD bør patienter med en historie med mindst to moderate eller mindst en alvorlig forværring, der kræver hospitalsindlæggelse i de forudgående 12 måneder, modtage forbedret, forebyggende behandling for at reducere risikoen for fremtidige forværringer. Vi har vist, at når symptomatiske patienter med KOL har ​​én moderat forværring, så stiger risikoen efterfølgende for at få forværringer og for at dø. Og den risiko er vedvarende i tre år,” fortæller Anders Løkke og slår samtidigt fast, at netop den risiko, som studiet tydeligt underbygger, understreger vigtigheden af ​​at identificere patienterne og optimere behandlingen for at forebygge fremtiden negative resultater.

Mere om studiet

 • Studiet var en befolkningsbaseret kohorteundersøgelse, hvortil forskerne brugte data fra nationale danske sundhedsregistre som Sygehusregistret, Det Nationale KOL-register, Den Nationale Receptdatabase, cpr-systemet og Dødsårsagsregistret (DAR).
 • Patienter med KOL i GOLD klasse B ≥40 år blev inkluderet, hvis de havde en ICD-10 J44-diagnose i Det Nationale KOL-register (2008-2014). Indeks var datoen for første mMRC dyspnø-score ≥2.
 • I alt blev 8.453 GOLD B-patienter inkluderet. De havde en gennemsnitsalder på 70 år og 51 procent var mænd. Heraf blev 3.908 patienter inkluderet i GOLD B1 og 4.545 patienter GOLD B0.
 • Baseline var 12 måneder før indeksperioden.
 • Patienterne blev grupperet i to grupper: B1, som havde haft maximalt 1 moderat forværring, og B0 med nul forværringer ved baseline. Alle blev fulgt i 3 år i perioden 2008-2017 for moderat- (kortvarig brug af prednisolon eller prednison) og alvorlige (skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser) forværringer og dødsfald.
 • Odds ratio (OR) for forværring i GOLD B1 var estimeret med multinominel logistisk regression, med GOLD B0 som reference.
 • Patienter, med kendte diagnoser, som ofte behandles med orale kortikosteroider, blev udelukket fra studiet.
 • Gennemsnitligt antal forværringer var 3,0 [SD 2,6] i GOLD B0 og 4,0 [SD 2,9] i GOLD gruppe B1.
 • Hos B1-patienter var oddsene for forværring under opfølgning 1,58 [CI 1,33-1,87], 2,60 [2,19-3,08], 2,08 [1,76-2,45], for 1 moderat ≥ 2 moderate forværringer ≥ 1 svær forværring.
 • I løbet af undersøgelsesperioden døde 28,7 procent af patienterne i begge grupper, dog var odds ratio for død efter tre år 85 procent højere (1,85, 1,57-2,17) i GOLD B1 sammenlignet med B0 ved justering for alder, køn, samlivsstatus, BMI og rygning.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether