-først med nyheder om ny medicin

Markant forskel på KOL-patienter på ICS i primær og sekundær sektor

Osman Savran

Der er en markant forskel på patienter med KOL (og får inhalationssteroid), som bliver tilset i primær sektor hos egen læge, og de, der går til tjek på et specialiseret ambulatorium i sekundær sektor.

Det viser et dansk studie, som Osman Savran, læge og ph.d.-studerende ved Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, har stået i spidsen for.

 Hovedformålet med studiet var at beskrive forskellene mellem patienter med KOL, der behandles med ICS og som tilses i henholdsvis primær og sekundær sektor.

”Sammenlignet med patienter, der alene blev behandlet i primær sektor, havde patienter, der også blev tilset i sekundær sektor, en MRC-score på tre eller over tre,” fortæller forskeren og påpeger, at patienter med en MRC-score på tre eller mere havde en knap tre gange større sandsynlighed for at blive behandlet af en lungespecialist end at blive behandlet af egen læge (OR 2,70; CI 1,50-4,86; p = 0,001).

”Vores forskning har kigget på karakteristika hos de KOL-patienter på ICS, der bliver fulgt hos den praktiserende læge, og dem som ud over egen læge havde behov for en mere dybdegående vurdering og for at blive fulgt lidt tættere af en lungespecialist,” lyder det fra Osman Savran, der peger på, at studiedeltagere, som egen læge viderehenviste til sekundær sektor, var yngre, havde et lavere BMI samt flere exacerbationer og indlæggelser end patienter, der alene blev behandlet i almen praksis.

Desuden peger Savran på, at gruppen af patienter, der også fik behandling på et specialiseret lungeambulatorium, havde flere luftvejssymptomer og lavere lungefunktion og exacerbationer, der blev behandlet med systemiske kortikosteroider.

Flere komorbiditeter og exacerbationer 

”Studiet viser i høj grad, at de patienter med KOL, som er i inhalationssteroidbehandling i almen praksis, bliver relevant henvist videre til sekundær sektor, hvis de har svær åndenød, lav lungefunktion og øget risiko for at få ICS på grund af en KOL-exacerbation. Så overordnet set er det de KOL-patienter, hvor det står sværest til, der henvises til sekundær sektor,” pointerer Osman Savran og uddyber, at de KOL-patienter, der var henvist til behandling på et specialiseret lungeambulatorium, havde lavere FEV1/FVC-ratio [gennemsnit 0,52 (SD 0,15)] sammenlignet med dem, der alene blev behandlet hos deres praktiserende læge [gennemsnit 0,59 (SD 0,14)]. Samme patientgruppe var også mere tilbøjelige til at blive behandlet med kortikosteroider på grund af exacerbationer (OR 1,44; CI 1,10-1,89; p = 0,008). 

Desuden havde patienter i behandling i henholdsvis primær og sekundær sektor flere komorbiditeter, omend patienterne, der var viderehenvist, helt tydeligt var hårdest ramt på den front:

"Ser vi på tallene, fremgår det, at der af den samlede population var 22,1 procent i primærsektoren med kardiovaskulær sygdom, mens dette tilsvarende gælder for 7,4 procent i sekundærsektoren. Det siger imidlertid ikke ret meget, da de to grupper (KOL patienter, som bliver fulgt i almen praksis alene vs. KOL patienter, som også bliver fulgt i sekundærsektoren) ikke er lige store, siger Osman Savran.

"Dykker vi ned i tallene og undersøger de to patientgrupper for sig, kan vi se, at der nu er 29,3 procent i primærsektoren med kardiovaskulær sygdom, mens 30,2 procent har kardiovaskulær sygdom i sekundærsektoren. Det samme gør sig gældende for konkomitant astma, som 17,6 procent af patienter med KOL i primærsektoren er ramt af vs. 6,1 procent i sekundærsektoren også har sygdommen. Kigger vi på de enkelte grupper for sig svarer det til 23,3 procent i primærsektoren vs. 24,8 procent i sekundærsektoren."

”Det er ikke overraskende patienter, der er hårdest ramt af KOL og har flest komorbiditeter, der bliver fulgt i sekundær sektor. Det indikerer med andre ord, at de mest alvorligt syge patienter med KOL viderehenvises relevant til speciallægebehandling af de praktiserende læger – og sådan skal det også være,” slutter Osman Savran.

Undersøgelses kohorten bestod af 2.279 patienter med KOL, der alle blev behandlet med inhalationssteroid. Af de 2.279 blev 1.179 alene behandlet af deres praktiserende læger, mens 560 på et tidspunkt i løbet af studiets fire år [2014-2018] var blevet viderehenvist til en lungemediciner i sekundær sektor. Alle deltagere blev inkluderet af praktiserende læger, der i snit hver inkluderede 20 af deres patienter i kohorten, og data om demografi, komorbiditeter, rygevaner, spirometri, dyspnø-score, blodeosinofile og exacerbationshistorie blev hentet fra deltagernes lægejournaler.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether