-først med nyheder om ny medicin

En astmadiagnose øger ikke risiko for spontan abort, eller gør den…

Ellen M. Mikkelsen

Et amerikansk studie, der er et søsterstudie for tilsvarende dansk forskning, tyder på, at der ikke er en øget risiko for at opleve en spontan abort, hvis den gravide kvinde har astma.

Alligevel antyder resultaterne, at kvinder med middelsvær til svær astma havde en øget risiko for spontan abort sammenlignet med kvinder uden astma.

Selv om en lægediagnosticeret astmadiagnose ifølge studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Annals og Epidemiology, ikke er væsentligt forbundet med spontan abort, peger deltagernes medicinforbrug dog i retning af, at nogle af studiets kvindelige deltagere er i øget risiko for graviditetstab.

”Når vi kigger overordnet på en astmadiagnose, er der ikke noget, som tyder på, at kvinder har en øget risiko for at opleve en spontan abort. Men hvis kvinderne har en mere alvorlig grad af astma baseret på medicinforbrug, kan det godt se ud som om, at der er en association til spontan abort,” lyder det fra forsker Ellen M. Mikkelsen, lektor, MPH og ph.d. ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, der står i spidsen for et tilsvarende dansk onlinestudie www.snartforaeldre.dk, og som er medforfatter til det amerikanske kohortestudie.

I studiet deltog nordamerikanske par, der forsøger at opnå graviditet uden fertilitetsbehandling, og hvor de kvindelige deltagere rapporterede om de nogensinde var blevet diagnosticeret med astma, deres alder ved diagnose og brug af astmamedicin.

Fire uge forud for undfangelsen

”Astmaens sværhedsgrad blev klassificeret i tre niveauer fra nul til tre i stigende sværhedsgrad alt efter deltagernes medicinbrug i fire uger forud for undfangelsen. Graviditet og spontan abort blev identificeret ved hjælp af data fra opfølgende spørgeskemaer, som deltagerne besvarede hver ottende uge,” forklarer Mikkelsen og peger på, at blandt deltagerne, der blev gravide, oplevede 19 procent en spontan abort, mens 17 procent rapporterede, at de havde lægediagnosticeret astma.

Mens der ikke var nogen betydelig sammenhæng mellem astma og spontan abort (Hazard Ratio (HR) = 0,98; 95 procent CI: 0,84, 1,14), viste HR lidt andre takter, når forskerne sammenlignede sværhedsgrad 0, 1 og 2-3 (der blev lagt sammen i en gruppe på grund af få deltagere) med deltagere uden astma. Her viste analyserne henholdsvis; 0,82 (95 procent CI: 0,67, 1,01), 1,20 (95 procent CI: 0,91, 1,60) og 1,31 (95 procent CI: 0,97, 1,20).

”Når vi kigger i de to øvre niveauer, ser det ud som om, at deltagere i niveau et og niveau to/tre har en højere forekomst af spontan abort set i forhold til kvinder, der aldrig har fået diagnosen astma. Hazard ratio var på 1,20 og 1,31. Men estimaterne er upræcise [fra 0,91 - 1,60 og fra 0,97 - 1,78], hvilket kan betyde, at der ikke er en øget risiko, selv om det umiddelbart ser sådan ud. Men kigger vi alene på estimaterne, er der tendens til, at kvinder har en øget risiko for spontan abort, hvis de har behandlingskrævende astma svarende til niveau et eller derover,” pointerer Mikkelsen og understreger at mere forskning på området er nødvendigt.

Årsagerne kan være mange

Hvorfor det forholder sig sådan, giver det amerikanske studie ikke svar på, men Ellen M. Mikkelsen forsøger alligevel at afdække mulige forklaringer:

”Hvad den potentielt højere risiko kan skyldes, kan vi ikke helt sige. Måske skyldes de spontane aborter medicinindtag, idet deltagere på niveau 0 ingen astmamedicin tager og har laveste risiko for spontan abort, eller skyldes den øgede risiko symptomer og selve sygdommen? Det kan vi ikke differentiere, for det viser vores forskning ikke,” siger Ellen M. Mikkelsen.

Hun peger samtidigt på, at tidligere forskning har vist, at kvinder, der har svær eller ukontrollerbar astma, er forbundet med en øget risiko for at opleve en spontan abort sammenlignet med kvinder uden astma. Ydermere kan forbindelsen mellem sværhedsgraden af ​​astma og spontan abort være drevet af underliggende immunologiske årsager.

”Reelt ved vi ikke, hvad der er årsag til de spontane aborter, kvinderne i vores kohorte oplever. Ja, det kan potentielt skyldes deres astmasymptomer, eller måske er det deres medicinske behandling, der spiller ind. Alligevel vil jeg på baggrund af vores forskning under ingen omstændigheder råde nogen kvinde til at lade være med at tage sin astmamedicin, mens hun forsøger at bliver mor.”

Over 6.000 par

Studiet inkluderede 6.325 kvinder mellem 21 og 45 år, som sammen med deres partner forsøgte at blive gravide på naturlig vis. Efter inklusion rapporterede kvinderne i prækonceptionsperioden deres forhistorie med deres lægediagnosticerede astma, alder ved diagnosetidspunkt og brug af astmamedicin i de foregående fire uger.

Derefter blev kvindernes astma klassificeret fra niveau nul til tre i stigende sværhedsgrad ud fra brug af deltagernes indrapporterede medicin som SABA, ICS, LABA og LAMA.

Ud af de i alt 6.325 havde 1.069 (16,9 procent) en astmadiagnose

61,8 procent af kvinderne havde astma på niveau 0

21,7 procent af kvinderne havde astma på niveau 1

10,8 procent af kvinderne havde astma på niveau 2

5,7 procent af kvinderne havde astma på niveau 3

Gennem de 12 måneder, deltagerne blev fulgt, flyttede langt de fleste deltagere sig ikke fra en sværhedsgrad til en anden (81,0 procent).

Den tilsvarende danske undersøgelse www.snartforaeldre.dk publicerer løbende nye forskningsresultater på området.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)