Eksperter tilfredse med sundhedsudspillets fokus på KOL

Som en del af sundhedsformen af 20. maj 2022 har aftalepartierne indgået aftale om, at mennesker med kroniske sygdomme herunder KOL-patienter bliver understøttet bedst muligt i at kunne klare sig selv.

Det skal blandt andet ske ved at give adgang til patientrettede forebyggelsestilbud af høj kvalitet i kommunerne i form af eksempelvis bedre og mere ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse.

Ydermere vil regeringen fremsætte et lovforslag om indførelse af en national kvalitetsplan, der skal sikre, at borgere i målgrupperne for indsatser i kvalitetsplanen får kommunale sundhedstilbud af en mere ensartet kvalitet i hele landet – målgrupperne omfatter blandt andet ældre borgere og plejekrævende borgere med kroniske sygdomme. 

Som led i kvalitetsplanen skal nye kvalitetspakker med kvalitetskrav og -anbefalinger ifølge aftaleparterne således understøtte, at flere mennesker lever et godt og langt liv med kroniske sygdomme såsom KOL – hertil vil partierne afsætte 102,9 mio. kr. i 2023, 103,6 mio. kr. i 2024, 104,8 mio. kr. i 2025, 107,8 mio. kr. i 2026 og 127,4 mio. kr. i 2027 og 2028 og herefter 130,4 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunerne til kvalitetskrav og –anbefalinger i forhold til træning, kostomlæsning og patientuddannelse.

Også fokus på patienter med KOL

Aftalepartierne er enige om, at borgere skal have en lettere og mere fleksibel adgang til sundhedsvæsenet, da det gavner særligt patienter med regelmæssige kontakter på tværs af sundhedsvæsenet, hvilket bl.a. gør sig gældende for patienter med KOL.

Parterne har afsat 8,1 mio. kr. i 2023 til at fortsætte udbredelsen af eksisterende projekter for telemedicin til blandt andet borgere med KOL, og så er planen også, at flere borgere skal modtage en indsats tæt på eller i eget hjem frem for på sygehusene, så antallet af sygehusforløb per borger samt sygehusaktivitet per borger med blandt andet KOL falder.

Ydermere afsættes der en særskilt delramme på 500 mio. kr. af den samlede nærhospitalspulje til investeringer i it, teknologi og udstyr, som eksempelvis skal understøtte bedre hjemmebehandling herunder også til patienter med KOL, hvilket glæder Lungeforeningen og lungemedicinere.

”Vi konstaterer med tilfredshed, at sundhedsudspillet specifikt nævner, at der er afsat 500 millioner kroner til blandt andet hjemmebehandling af de svageste og mest sårbare herunder KOL-patienter. Vi har længe savnet, at de kliniske anbefalinger om netop at behandle de sværeste KOL-patienter i hjemmet bliver fulgt op med konkret økonomi,” udtaler både Ulla Møller Weinreich professor i lungemedicin, forskningsansvarlig overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, ph.d. og speciallæge i lungemedicin og formand for Dansk Lungemedicinsk selskab samt Ole Hilberg overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt og professor i lungemedicin til Lungeforeningen.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)