Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

RS-virus ansvarlig for mere end 100.000 dødsfald blandt småbørn

Akut nedre luftvejsinfektion forårsaget af Respiratory Syncytial Virus (RS-virus) bidrager væsentligt til den globale dødelighedsbyrde blandt småbørn, hvor RS-virus anslås at forårsage ét ud af 50 dødsfald blandt børn under fem år og ét ud af 28 dødsfald blandt børn under seks måneder.

Et studie, der netop er offentliggjort i The Lancet, anslår, at den akutte nedre luftvejsinfektion RS-virus i 2019 var ansvarlig for mere end 100.000 dødsfald blandt børn under fem over hele kloden. 

Studiet er det første til at undersøge RS-virus sygdomsbyrden i snævre aldersgrupper, og rapporterer, at der var over 45.000 dødsfald hos spædbørn under seks måneder i 2019, hvor en ud af fem af de samlede globale tilfælde af RS-virus forekommer i denne aldersgruppe.

”RS-virus er den fremherskende årsag til akut nedre luftvejsinfektion hos små børn. Vores opdaterede estimater afslører, at børn på seks måneder og yngre er særligt sårbare, især blandt det stigende antal tilfælde, vi ser, blandt børn født de seneste par år, hvor covid-19 restriktioner har skærmet dem, så de ikke tidligere har været udsat for RS-virus og dermed ingen immunitet har,” siger en af forskerne bag studiet, Harish Nair, fra University of Edinburgh i England.

Han peger samtidigt på, at der er flere RS-vacciner på trapperne, hvilket bør overvejes til gravide kvinder særligt i lav- og mellem-indkomstlande.

Globale dødstal for RS-virus

Samlet set var der i 2019 godt og vel 33 millioner RS-virus forekomster blandt børn under fem år, hvilket førte til 3,6 millioner hospitalsindlæggelser, 26.300 dødsfald på hospital og 101.400 dødsfald tilskrevet RS-virus uden for sygehusvæsenet. Dette tegner sig for en ud af 50 eller to procent af de årlige dødsfald af enhver årsag i denne aldersgruppe.

For børn under seks måneder var der 6,6 millioner RS-virusinfektioner globalt i 2019. Der var 1,4 millioner hospitalsindlæggelser, 13.300 hospitalsdødsfald og 45.700 dødsfald, der kan tilskrives RS-virus i denne aldersgruppe, hvilket svarer til én ud af 50 eller 2,1 procent af de årlige dødsfald uanset årsag. 

Baseret på estimater af hospitalsindlæggelse versus overordnet RS-virus dødelighed forekommer globalt set kun 26 procent eller cirka hver fjerde RS-virus associeret dødsfald på et hospital, hvilket især er tydeligt i lav- og mellem-indkomstlande. 

Forskerne udtaler i den forbindelse, at forskningens resultater fremhæver et presserende behov for at udvikle effektive RS-virus vacciner og strategier, der prioriterer de mest sårbare grupper såsom småbørn under seks måneder.