-først med nyheder om ny medicin

”Det er en temmelig rodet omgang, GOLD her har barslet med. Derfor anbefaler jeg, at de praktiserende læger bruger den danske vejledning,” siger Anders Løkke.

Dansk KOL-ekspert kritiserer 2023 GOLD-rapporten

Der er særligt én opdatering i den nyeste GOLD-rapport, som KOL-ekspert Anders Løkke ikke er begejstret for, nemlig ændringen af det skema, der vejleder læger, som sætter nydiagnosticerede patienter med KOL i medicinsk behandling. Han henviser i stedet til de danske retningslinjer.

”Det er en temmelig rodet omgang, GOLD her har barslet med. Derfor anbefaler jeg, at de praktiserende læger bruger den danske vejledning,” siger Anders Løkke, der er ledende overlæge på Lungemedicinsk Forskningsenhed, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Tidligere har man opdelt patienter med KOL i GOLD-gruppe A, B, C eller D for at vurdere deres sygdomsbyrde og beslutte, hvilken medicinsk behandling, patienterne skulle modtage på et givent tidspunkt af deres sygdom.

Sådan bliver det ikke længere, for med 2023 GOLD Report bliver KOL-skemaet ændret radikalt, idet man har valgt at erstatte de nuværende GOLD-grupper med grupperne A, B og E. Ifølge holdet bag GOLD foretages ændringen i et forsøg på at anerkende den kliniske relevans af eksacerbationer, uafhængigt af symptomniveau.

Men denne ændring er ifølge KOL-eksperten ikke til det bedre:

”Hele præmissen om at ændre anbefalingen er grundlæggende problematisk. Til at begynde med blev GOLD-anbefalingen og skemaet brugt til sygdomsklassifikation – det var dengang, grupperne blev kaldt 1, 2, 3, 4. Efterfølgende blev det ændret til at være en sygdomsklassifikation, der hed A, B, C og D inklusive lungefunktion, og i den forrige opdatering fra GOLD blev anbefaling og grupperne A, B, C og D en risikostratificering til vurdering af risiko for symptomer og forværringer. Særligt det sidste var ikke den store succes,” lyder det fra Anders Løkke.

Han mener, at det kan skabe forvirring, at grupperne ændrer benævnelse, og at skemaet og anbefalingen ikke længere dækker over det, der fra begyndelsen var tanken bag GOLD-retningslinjen.

Ydermere er overlægen bekymret over, at lungefunktionen ikke adresseres i det skema, som er tænkt som en vejledning i medicinering af de syge patienter med KOL.

Åndenød men ikke lungefunktionsmåling

Fremover inkluderer grupperne A og B patienter, der har haft henholdsvis ingen eller en moderat eksacerbation inden for det seneste år. Mens patienter, der inkluderes i gruppe A, har en mMRC dyspnø-score på 0-1 og COPD Assessment Test (CAT)-score under 10, har de i gruppe B en mMRC-score på mindst 2 og en CAT-score på mindst 10.

I gruppe A anbefales det at starte behandlingen med en (hvilken som helst) bronkodilatator, mens behandlingen for patienter i gruppe B anbefales at være LABA-LAMA.

Heller ikke definitionen af to grupper er ifølge KOL-eksperten gennemtænkt.

”I princippet kan patienterne godt vurderes til at have ganske lidt åndenød og alligevel have en dårlig lungefunktion. Patienter med KOL har en tendens til at holde sig fra at gøre de ting, der giver dem åndenød. Derfor er det ikke særligt smart, at noget så subjektivt som åndenød danner baggrund for lægens vurdering af, hvorvidt en patient bør behandles efter den medicinske anbefalinger til gruppe A eller gruppe B,” siger Anders Løkke og fortsætter:

”Desuden mener jeg, at det er dybt problematisk, at måling af lungefunktion ikke længere har en særlig fremtrædende plads. Det er essentielt at vide, om en patient ligger i den lave eller høje ende af skalaen, for det siger noget om patientens risiko for forværringer, risiko for indlæggelser og for død. Det er skidt at ligge i den lave ende af skalaen.”

Brug den danske vejledning

Derfor anbefaler overlægen også, at de praktiserende læger bliver ved med at lave lungefunktionsmålinger af patienter med KOL.

”Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at måle patienternes lungefunktion. Samtidigt skal de bruge deres kliniske skøn, når de vurderer, hvilken behandling deres patienter med KOL skal have. Jo lavere lungefunktion desto bedre bør patienten dækkes ind med de forhåndenværende behandlinger, herunder inhalationsmedicin, for jo større er patientens risiko for at få det værre – og det gælder for alle patienter med KOL uagtet den gruppe, som de i henhold til GOLD er puttet i,” understreger Anders Løkke. Han peger på de danske retningslinjer fra Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), som, han mener, er langt bedre at følge end de internationale.

Her står blandt andet, at der ved vurdering af en patient med KOL altid bør foreligge en dokumenteret vurdering af:

 • Symptomer (ved brug af MRC, CAT eller tilsvarende score)
 • Graden af luftvejsobstruktion (målt ved spirometri)
 • Eksacerbationsanamnese
 • Komorbiditet
 • Fænotype-vurdering

Alt følges op med grænseværdier og vejledninger til, hvordan det skal gribes an – noget som Anders Løkke i høj grad efterspørger i GOLD. Han mener, at DLS’ KOL-vejledning er lettere at bruge, fordi der er udførlige anbefalinger til, hvornår, hvordan og hvorfor lægen bør træffe beskrevne valg for deres patienter med KOL.

 

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether