Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Mødre, der udsættes for luftforurening, føder mindre børn

ERS: Kvinder der udsætter for luftforurening føder mindre babyer, ifølge forskning, der vil blive præsenteret på årets ERS kongres. Forskningen viser også, at kvinder, der bor i mere grønne områder, føder større babyer, og dette kan hjælpe med at modvirke effekten af forurening.

Der er en stærk sammenhæng mellem fødselsvægt og lungehelbred, idet børn med en lav fødselsvægt har en øget risiko for at udvikle astma samt en højere forekomst af KOL, når de bliver ældre.

Forskere siger, at der er behov for at reducere luftforurening og gøre byer og byområder grønnere for at beskytte spædbørn og deres lunger - der fortsat er ved at udvikle sig - mod potentielle skader.

Studiet, der var baseret på data fra Respiratory Health in Northern Europe (RHINE), blev præsenteret af Robin Mzati Sinsamala, ph.d.-studerende og forsker ved Institut for Global Folkesundhed og Primær Sundhedspleje ved Universitetet i Bergen (UiB), Norge. Det omfattede 4.286 børn og deres mødre fra fem europæiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Island og Estland).

Målte vegetationens tæthed

Forskerne målte, hvor grønt der var i de områder, hvor kvinderne boede under graviditeten ved at måle tætheden af vegetation på satellitbilleder. Denne vegetation omfattede skove og landbrugsjord samt parker i byområder. Desuden brugte forskerne data om fem forureningsstoffer værende nitrogenoxid (NO2), ozon, sort kulstof (BC) og to typer partikelmateriale (PM2,5 og PM10), og gennemsnitsniveauerne af luftforurening overholdt EU-standarderne.

Herefter sammenlignende forskerne disse oplysninger med babyernes fødselsvægt og tog hensyn til faktorer, der er kendt for at påvirke fødselsvægt, såsom morens alder, rygestatus og øvrige helbredsproblemer.

Analyser viste, at højere niveauer af luftforurening var forbundet med lavere fødselsvægt, hvor PM2,5, PM10, NO2 og BC var forbundet med gennemsnitlige reduktioner i fødselsvægten på henholdsvis 56 g, 46 g, 48 g og 48 g.

Når forskerne tog grøn vegetation med i betragtning, blev effekten af luftforurening på fødselsvægt reduceret. Kvinder, der boede i mere grønne områder, fik babyer med en lidt højere fødselsvægt (i gennemsnit 27 g tungere) end mødre, der boede i mindre grønne områder.

”Den tid, babyer vokser sig store i livmoderen, er afgørende for lungernes udvikling. Vi ved, at babyer med lav fødselsvægt er sårbare over for infektioner i brystet, som kan føre til problemer som astma og KOL senere i livet. Vores resultater antyder, at gravide kvinder der er udsat for luftforurening, selv ved relativt lave niveauer, føder mindre babyer. Men det at bo i et grønnere område kan hjælpe med at modvirke denne effekt. Det kan skyldes, at i grønne områder er der tendens til at have mindre trafik eller at de grønne omgivelser er med til at rense luften for forurening. Det kan også skyldes, at de grønne områder gør det nemmere for gravide kvinder at være fysisk aktive,” fortæller Robin Mzati Sinsamala.

Studiet er en del af et større forskningsprogram kaldet Life-GAP (Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution), der undersøger virkningerne af luftforurening og grønne omgivelser på lungehelbredet hos generationer af europæere på lang sigt.

ERS