Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Stenotrophomonas maltophilia er forbundet med AECOPD og dødelighed

ERS: Danske forskere er i et nyt studie kommet et skridt nærmere på at forstå den kliniske betydning af Stenotrophomonas maltophilia hos patienter med KOL. Studiet viser en sammenhæng mellem bakterien, når den optræder i de nedre luftveje, og akutte hospitalskrævende eksacerbationer samt dødelighed.

Det danske studie (abstrakt #PA1017) blev præsenteret søndag på årets ERS-kongres, der foregår i Milano.

Undersøgelsen viser, at en positiv kultur af Stenotrophomonas maltophilia i de nedre luftveje hos patienter med KOL er forbundet med indlæggelse med akutte forværringer (AECOPD) og en øget dødelighed. Det forklarer førsteforfatter Christian Philip Rønn, der er læge, ph.d.-studerende og forsker ved Lungemedicinsk Sektion, Herlev og Gentofte Hospital:

”Det, vi har undersøgt, er, om der er en sammenhæng mellem patienter med KOL, der har bakterien Stenotrophomonas maltophilia i deres lunger, og hospitalskrævende forværringer. Desuden har vi kigget på, om de her patienter i højere grad dør, set i forhold til patienter med KOL, der ikke har bakterien i lungerne. Vores data viser en association mellem det at have Stenotrophomonas maltophilia i de nedre luftveje og det at opleve flere indlæggelseskrævende eksacerbationer samt en markant øget dødelighed.”

Forbundet med øget dødelighed

I det epidemiologisk studie har Rønn og kolleger analyseret data fra 22.689 patienter med KOL, der blev tilset i hospitalsambulatorier i Region Sjælland og i Region Hovedstaden, og her fandt de, at en infektion med bakterien Stenotrophomonas maltophilia i de nedre luftveje var forbundet med både øget dødelighed: HR 2,6 (95 procent CI 2,2-3,1) og indlæggelse på grund af forværring af KOL: HR 2,7 (95 procent CI 2,3-3,0).

Af de 22.689 deltagere havde 459 (2,0 procent) Stenotrophomonas maltophilia i de nedre luftveje, og i alt blev der blandt deltagerne registreret 7.649 dødsfald (Stenotrophomonas maltophilia positiv: 243 (52,9 procent og Stenotrophomonas maltophilia negativ: 7.406 (34,4 procent)).

Desuden var der i alt 24.912 hospitalsindlæggelser på grund af AECOPD blandt deltagerne, hvoraf de 459 Stenotrophomonas maltophilia-positive deltagere have 1.100 hospitalsindlæggelser, mens der var 23.821 indlæggelser blandt de 22.230 Stenotrophomonas maltophilia-negative patienter.

”Vores analyser viste også, at det var de patienter med KOL, som havde den dårligste lungefunktion, der i højere grad blev ramt af bakterien,” siger Christian Philip Rønn og fortæller, at omtrent halvdelen af deltagerne, der én gang blev screenet positiv for Stenotrophomonas maltophilia, fik efterfølgende taget en ekspektoratprøve fra lungerne.

”Ud af dem fik cirka 80 procent endnu et positivt svar i løbet af de fem år, vi fulgte deltagerne,” fortæller forskeren.

Bakterien får frie tøjler

Selv om Stenotrophomonas maltophilia er en tilbagevendende bakterie, står lægerne ikke på tæerne af hinanden for at få behandlet bakterien, der er en meget modstandsdygtig en af slagsen.

”Den udbredte holdning er, at Stenotrophomonas maltophilia er en bakterie, man får, hvis man er gammel og træt. Desuden mener man ikke, at bakterien gør patienten dårlig, da det er fordi patienten er dårlig, at han eller hun får den,” fortæller forskeren og peger på, at man reelt godt kan behandle Stenotrophomonas maltophilia, da den sjældent er resistent overfor alt antibiotika.

”Man kan godt behandle infektionen, men spørgsmålet er, hvor længe det holder, og om det er en infektion, man kan komme til bunds i, eller om den bliver ved med at vende tilbage i patientens nedre luftveje i løbet af den tid, patienten har tilbage,” siger Christian Philip Rønn og minder om, at selv om det kan være svært at behandle Stenotrophomonas maltophilia, bør patienterne have muligheden for at slippe af med den.

Virkelig dårlige patienter

”De deltagere, vi har fulgt, går i et hospitalsambulatorium, og her burde vi tilbyde patienterne alle mulige behandlinger, så vi optimerer deres sygdom så vidt som muligt. Vi skal huske, at det er nogle virkelig dårlige patienter, som i gennemsnit har ganske få års forventet restlevetid. Derfor bør vi gøre alt, vi kan, for dem. Selvfølgelig skal vi ikke behandle unødvendigt med bredspektret

antibiotika med alle de bivirkninger, der er ved behandlingen. Derfor håber jeg, at man kan komme nærmere, om hvorvidt det er gavnligt at tilbyde disse patienter behandling,” siger lægen og fortsætter:

”Det gælder ikke specifikt de 459 patienter, vi så med Stenotrophomonas maltophilia i vores undersøgelse, det burde gælde alle patienter, der går i lungeambulatorierne, som alle over en bred kam har det rigtig dårligt.”

Præsentation af ”Mortality and exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease associated with Stenotrophomonas maltophilia. A regional cohort study of 22,689 outpatients” 10. sept. kl. 12.30-14.00.

ERS