Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Livet i byen øger risiko for luftvejsinfektioner hos spædbørn og småbørn

ERS: Børn, der vokser op i byer og i byområder, lider af flere luftvejsinfektioner end dem, der vokser op på landet, antyder ny forskning, der blev præsenteret på årets ERS ved en poster præsentation.

Den danske undersøgelse blev præsenteret af Nicklas Brustad, postdoc researcher ved COPSAC og læge ved Dansk BørneAstma Center, Herlev og Gentofte Hospital, som fortalte, at forskningen har vist, at børn i byen i gennemsnittet havde flere luftvejsinfektioner, inden de fyldte tre år, end børn, der boede på landet, havde.

”Vores resultater antyder, at byliv er en uafhængig risikofaktor for at udvikle infektioner i den tidlige barndom, når man tager højde for flere relaterede faktorer som eksponering for luftforurening og start i daginstitution. Interessant nok synes ændringer i blodet hos de gravide mødre og deres nyfødte babyer, såvel som ændringer i de nyfødtes immunsystem, delvist at forklare dette forhold,” lød det i præsentationen fra Nicklas Brustad.

Det udviklende immunsystem

”Vores resultater antyder, at det miljø, børn lever i, kan have en effekt på deres udviklende immunsystem, før de udsættes for hoste og forkølelser. Vi fortsætter med at undersøge, hvorfor nogle ellers sunde børn er mere tilbøjelige til at få infektioner end andre, og hvilke implikationer det har for deres sundhed senere i livet. Vi har flere andre studier planlagt, der vil lede efter risikofaktorer og forsøge at forklare de underliggende mekanismer ved hjælp af vores store mængde data.”

Undersøgelsen inkluderede 663 børn og deres mødre, som deltog i forskningen fra graviditetstidspunktet og indtil børnenes tredje leveår.

Forskerne registrerede, om børnene voksede op i byområder eller på landet, og hvor mange luftvejsinfektioner de udviklede. Dette afslørede, at børn, der boede i byområder, i gennemsnit havde 17 luftvejsinfektioner, såsom hoste og forkølelse, inden de fyldte tre år, sammenlignet med et gennemsnit på 15 infektioner hos børn, der boede på landet.

Forskerne udførte også detaljerede blodprøver på mødrene under graviditeten og på deres nyfødte babyer og analyserede børnenes immunsystemer, da de var fire uger gamle. De fandt, at børn, der boede i byområder, havde forskelle i deres immunsystemer sammenlignet med dem, der boede på landet. Der var også forskelle i blodprøverne fra mødrene og babyerne, der korrelerede med forskellen i de omgivelser, de boede i, og antallet af luftvejsinfektioner.

ERS