Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Sunde tarmbakterier er associeret med mindre allergisk astma hos børn

ERS: Spædbørn og småbørn, der har modne tarmbakterier, er mindre forbundet med at udvikle allergirelateret hvæsen og astma, ifølge forskning præsenteret på året internationale lungekongres, ERS.

Undersøgelsen af ”Barwon Infant Study” viste, at en mere moden tarm-mikrobiota hos småbørn på et år var forbundet med en lavere risiko for at udvikle fødevareallergier og astma i barndommen.

”Den lavere risiko syntes at være drevet af tarm-mikrobiotaens overordnede sammensætning snarere end af specifikke bakterier,” sagde Dr. Yuan Gao, forsker ved Deakin University, Geelong, Australien, da hun præsenterede forskningen på ERS.

Gao og kolleger antog derefter, at en tidlig avanceret modning af spædbørns tarm-mikrobiota er forbundet med nedsat risiko for allergirelateret hvæsen senere i barndommen.

Allergirelateret hvæsen

Barwon Infant Study (BIS), der har kørt i Australien siden 2010, rekrutterede 1.074 babyer mellem 2010 og 2013, som forskere siden har fulgt, mens de voksede op.

Til det aktuelle studie undersøgte Dr. Gao og hendes kolleger bakterierne i afføringsprøver indsamlet fra BIS-babyerne en måned, seks måneder og et år efter fødslen. Desuden havde forældrene ved børnenes etårs- og fireårsalder oplyst, om deres barn havde udviklet allergirelateret hvæsen eller astma i de foregående 12 måneder, ligesom børnene fik lavet hudpriktest for allergi.

I en tilfældigt udvalgt undergruppe på 323 børn brugte BIS-teamet en DNA-sekventeringsteknik til at identificere og karakterisere tarm-mikrobiotaen. De beregnede 'mikrobiota-efter-alder z-score' (MAZs), som er en matematisk skøn over modenheden af børnenes tarm-mikrobiota.

”Vi fandt, at hvis babyer havde en mere moden tarm-mikrobiota som etårige, var de mindre tilbøjelige til at have allergirelateret hvæsen som et- og fireårige. Hvis MAZs steg inden for et vist niveau, kendt som standardafvigelse, halveredes risikoen for allergirelateret hvæsen både som et- og fireårig. Med andre ord, jo mere moden tarm-mikrobiota, desto mindre tilbøjelige var børnene til at have allergirelateret hvæsen. Vi fandt ikke en lignende sammenhæng med MAZ-scoren ved en eller seks måneders alderen,” sagde Dr. Gao og pegede på, at mekanismerne, hvormed en moden tarm-mikrobiota bidrager til at forhindre allergirelaterede sygdomme, endnu ikke fuldt forstået.

”Vi håber, at ved at forstå, hvordan tarm-mikrobiota forbedrer immunsystemet, kan der udvikles nye måder til at forebygge allergirelaterede sygdomme som astma. For eksempel kan det måske være muligt at finde måder, hvorpå man kan fremskynde modningen af tarm-mikrobiota i den tidlige barndom, og dermed vil færre børn udvikle astma og andre allergirelaterede sygdomme i fremtiden. Med så lidt viden om, hvorfor babyer udvikler allergier og astma, er der behov for mere forskning,” pointerer Dr. Yuan Gao.

ERS