Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Unge mennesker, der damper, er mere tilbøjelige til at få kronisk stress

ERS: Unge mennesker, der har brugt e-cigaretter, er mere end dobbelt så tilbøjelige til at rapportere, at de oplever kronisk stress, ifølge forskning præsenteret på ERS2023 kongres i Milano, Italien.

Undersøgelsen viste, at selvom unge mennesker, der damper på e-cigaretter, var mere tilbøjelige til at være fysisk aktive, er de også mere tilbøjelige til at oplevede ekstrem kronisk stress i deres liv.

Studiet blev præsenteret af Dr. Teresa To, seniorforsker ved Hospital for Sick Children (SickKids) i Toronto, Canada, og hun fortalte blandt andet, at forskning har vist, hvordan dampning påvirker unge menneskers fysiske og mentale sundhed.

”For eksempel har vores tidligere forskning vist, at de, der damper, er mere tilbøjelige til at opleve et astmaanfald. I denne undersøgelse var vi særligt interesserede i forholdet mellem det at dampe og mental sundhed og livskvalitet blandt unge,” fortalte Dr. Teresa To ved præsentationen.

Kronisk stress

Forskerne brugte data fra Canadian Health Measures Surveys, en national undersøgelse designet til at repræsentere den canadiske befolkning. Det omfattede 905 personer i alderen mellem 15 og 30 år, af hvoraf 115 (12,7 procent) sagde, at de havde brugt e-cigaretter.

”Kronisk stress kan føre til psykiske lidelser som angst og depression. Det er vigtigt for unge mennesker, der oplever kronisk stress, at få støtte tidligt for at hjælpe dem med at undgå at ty til usunde mestringsmekanismer som at dampe eller ryge. At dampe er ikke en effektiv måde at håndtere stress på, men stress og angst kan udløse en trang til at dampe og gøre det sværere for en bruger at holde op,” sagde Dr. Teresa To også og pegede sammen med sine kolleger på, at mens deres undersøgelse viser en sammenhæng mellem det at dampe og stress hos unge, viser den ikke, om stress forårsagede en stigning i dampning, eller om det at dampe på e-cigaretter øgede stressoplevelserne, eller om en anden faktor førte til en stigning i begge.

Deres forskning tog dog hensyn til andre variabler, der vides at påvirke stress, såsom indkomst, alkoholforbrug og sundhedsmæssige forhold som astma og diabetes.

”Vi ved ikke, hvorfor unge mennesker, der bruger e-cigaretter, har tendens til at være mere fysisk aktive, men det kan være, at de forsøger at kontrollere deres vægt med træning og tror, at dampning kan hjælpe,” tilføjede Dr. Teresa To.

Resultaterne viste også, at unge mennesker, der bruger e-cigaretter, havde dårligere livskvalitet, men lavere risiko for eksempelvis forhøjet blodtryk, selvom disse resultater ikke opnåede statistisk signifikans.

”På tidspunktet for undersøgelsen havde deltagergruppen generelt et godt fysisk helbred; dog er vi nødt til at studere virkningerne af e-cigaretter på længere sigt for at forstå deres indvirkning på unge menneskers sundhed. Vi ved, at stress inducerer oxidativ stress og betændelse i kroppen, og disse spiller en vigtig rolle i risikoen for at udvikle kroniske tilstande som astma, diabetes og hjerte-kar-sygdomme,” tilføjede Dr. To.

”Denne undersøgelse tyder på en sammenhæng mellem det at dampe på e-cigaretter og stress blandt unge mennesker. Det føjer til, hvad vi allerede ved om virkningerne af dampning på unge menneskers helbred. Dampning er stadig relativt nyt, men antallet af børn og unge, der bruger e-cigaretter, stiger hurtigt. Vi har brug for mere forskning i virkningerne af dampning, men vi skal også øge bevidstheden om skaderne ved at bruge e-cigaretter og yde støtte til at hjælpe unge mennesker med at undgå eller holde op med at dampe,” sagde Professor Elif Dağlı om forskningen, som han ikke er en del af. Professor Elif Dağlı er formand for European Respiratory Society's gruppe for tobak, rygekontrol og sundhedsuddannelse.

ERS