Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Lungetransplanterede patienter kan have raske lunger i længere tid

Mennesker der får transplanteret lunger kan få længere tid med raske lunger, hvis de fra starten får en anden medicin, end lægerne indtil nu har givet. Samtidigt håber forskerne også, at ændringen kan give længere levetid med nye lunger.

Det viser et netop offentliggjort studie.

Kronisk afstødning af de ”nye” lunger, der netop er blevet indopereret, er noget, alle transplanterede frygter, for det betyder, at organet, man har fået, langsomt stopper med at virke.

Men nu har nordiske lungelæger i et stort forskningsstudie fundet en måde at udsætte den kroniske afstødning af donorlunger på.

Resultater fra studiet viser, at hvis de lungetransplanterede fra starten får en anden medicin, end de hidtil har fået, kan det udsætte den kroniske afstødning.

Den hidtidige behandling med midlet Ciclosporin har resulteret i en 39 procent kronisk afstødning efter tre år, hvorimod kun 13 procent har kronisk afstødning efter tre år, hvis patienten starter med det immundæmpende middel, Tacrolimus, ved transplantationen.

”Jeg er meget begejstret for resultatet. Kronisk afstødning er en bekymring hos mange lungetransplanterede, for det giver åndenød, nedsat lungefunktion, flere infektioner, dårligere livskvalitet og på sigt øget dødelighed. Vi ved, at kronisk afstødning rammer de fleste på et tidspunkt, og vi kan ikke effektivt stoppe den proces, så det gælder om at udskyde den. Det har vi bedre muligheder for nu,” siger Thomas Kromann Lund, der er overlæge i lungemedicin på Rigshospitalets afsnit for Lungetransplantation og Lungesygdomme.

Behandlingen ændret i sommer

Alle personer, der har fået en organtransplantation, skal resten af livet tage medicin, som dæmper kroppens immunforsvar, så kroppen ikke afstøder det nye organ. Der findes to forskellige midler, og tidligere studier har ikke kunnet fastslå, om det ene var bedre end det andet for patienter der bliver lungetransplanteret.

”Med studiet kan vi sige, at Tacrolimus er den medicin, der udsætter kronisk afstødning af lunger længst, og det giver umiddelbart ikke flere bivirkninger. Derfor er vi fra denne sommer gået over til at give Tacrolimus til de mennesker, der får en lungetransplantation, hvor vi tidligere i Skandinavien har brugt præparatet Ciclosporin,” fortæller Thomas Kromann Lund, der er leder af den danske del af studiet.

I studiet har forskere fra Finland, Sverige, Norge og Danmark fulgt 249 lungetransplanterede patienter, hvor halvdelen har fået medicinen Tacrolimus, mens den anden halvdel fik Ciclosporin, som indtil sommeren 2023 har været førstevalget til lungetransplanterede. Patienterne er blevet fulgt i tre år efter transplantationen, og de nye og bedre resultater med Tacrolimus har altså ført til en ændring i behandlingen.

Thomas Kromann Lund understreger, at tidligere transplanterede som udgangspunkt ikke skal skifte medicin, da et skifte kan give andre ulemper. Personer, der har fået en lungetransplantation, lever i gennemsnit syv år med deres nye lunger, men forskerne håber, at levetiden kan forlænges, når den kroniske afstødning kan forsinkes hos en del af patienterne.

Det undersøger de i opfølgende studier, der offentliggøres i løbet af de kommende år.