Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Ny pusteenhed sender medicin langt op i bihulerne - til gavn for patienterne

To internationale fase III-forsøg viser, at en pusteenhed, der bruger patienternes eget åndedræt til at lede medicinen det korrekte sted hen, mindsker symptomer og infektioner i bihulerne.

Forskningen viser, at når pusteenheden leder den antiinflammatoriske forbindelse fluticason (EDS-FLU) direkte til bihulerne, bliver symptomer på kroniske bihulebetændelse (sinusitis) reduceret, ligesom forværringer og infektioner forbundet med kronisk betændelse i bihulen mindskedes med mere end 50 procent, rapporterede forskere fra Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania.

De randomiserede, internationale kliniske forsøg (NCT03781804 og NCT03960580), er samlet offentliggjort i ’The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In practice’ (Efficacy of EDS-FLU for Chronic Rhinosinusitis: Two Randomized Controlled Trials (ReOpen1 and ReOpen2)). I studierne har forskere sammenlignet EDS-FLU med placebo hos mere end 500 voksne med kronisk rhinosinuitis med eller uden nasale polypper.

CT-resultateter væsentligt forbedret

I undersøgelserne tog patienterne enten EDS-FLU eller placebo to gange dagligt i 24 uger. Meget enkelt fortalt blev den medicinske behandling taget ved hjælp af en pusteenhed, der virker ved, at patienten puster ind i et mundstykke i enheden, som også har et næsestykke, der skal placeres i patientens ene næsebor. Ved pustet sendes medicinen via dette ind i det bagerste af sinushulrummet, hvor medicinen har mest effekt.

Sammenlignet med placebo var sinus symptomscoren og CT-scanningsresultater væsentligt forbedret. Symptomer på tilstoppet næse, næseflåd, ansigtssmerter/-tryk og tab af lugtesans forbedredes markant med EDS-FLU sammenlignet med placebo, målt ved Sino-Nasal Outcome Test 22.

”Kronisk bihulebetændelse påvirker op mod 10 procent af USA's befolkning og kan gøre vejrtrækningen ubehagelig og påvirke en persons dagligdag negativt. Resultaterne her giver stærke beviser for en effektiv, ikke-invasiv behandlingsmulighed for mennesker, der fortsætter med at opleve symptomer, efter at håndkøbsmedicin har fejlet,” siger hovedforfatter James N. Palmer, MD, David W. Kennedy, MD professor i Otorhinolaryngologi samt direktør for Rhinology hos Penn Medicine.

Millioner af mennesker oplever symptomerne på kroniske bihulebetændelse - en overvejende inflammatorisk tilstand der forårsager tilstoppet næse, tryk i bihulerne og smerter, når bihulehinderne er betændt i lange perioder. Selvom håndkøbsmedicin som næsespray giver en marginal lindring, findes der eksempelvis i USA ingen FDA-godkendt medicin til den mest almindelige form for kronisk rhinosinuitis uden næsepolypper, kendt som ’kronisk bihulebetændelse’.

EDS-FLU blev bestemt til at være lige så sikker som standard håndkøbsnæsespray.