Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

RSV-vaccinen Arexvy er under vurdering til behandling af voksne europæere

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har accepteret GSKs regulatoriske ansøgning om at udvide brugen af firmaets respiratoriske syncytialvirus (RSV) vaccine til også at omfatte voksne i alderen 50-59 år, som er i øget risiko for RSV-sygdom.

Hvis ansøgningen accepteres, vil GSKs RSV-vaccine være den første tilgængelige vaccine til beskyttelse for denne befolkning i Europa. I denne del af verdens er Arexvy i øjeblikket godkendt til brug hos voksne på 60 år og derover til forebyggelse af sygdom i de nedre luftveje (lower respiratory tract disease LRTD) forårsaget af RSV.

Ansøgningen følger i halen på de positive resultater fra et fase III-forsøg [NCT05590403], der evaluerer immunresponset og sikkerheden af vaccine hos voksne i alderen 50-59, inklusive dem med øget risiko for RSV-LRTD på grund af underliggende medicinske tilstande.

Manglende opmærksomhed

Byrden af RSV hos voksne bliver sandsynligvis undervurderet på grund af manglende opmærksomhed herpå, manglende standardiserede tests og underregistrering i overvågnings-studier. Mennesker med underliggende medicinske tilstande, såsom kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma, kronisk hjertesvigt og diabetes har øget risiko for RSV-sygdom.

RSV kan forværre disse tilstande og føre til lungebetændelse, hospitalsindlæggelse eller død. Byrden hos voksne i alderen 50-59 år med øget risiko for RSV-sygdom svarer til den for 60 og derover.

GSK er det første selskab, der søger om regulatorisk godkendelse til at udvide RSV-vaccination for at hjælpe med at beskytte voksne i alderen 50 til 59 år med øget risiko for RSV-sygdom på grund af underliggende medicinske tilstande. En europæisk regulatorisk beslutning forventes i andet halvår af 2024.