Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Forskning lægger op til bedre behandling af kroniske lungesygdomme hos børn

Australsk forskning har vist, hvordan to kroniske luftvejssygdomme hos børn har en forbindelse, der på sigt kan bane vejen for bedre behandlinger af de små, der er ramt af en af sygdommene.

Forskningen, der blev ledet af Murdoch Children's Research Institute (MCRI), blev offentliggjort i Mucosal Immunology og viste, at suppurativ lungesygdom og hvæsen har de samme inflammatoriske profiler på trods af deres forskellige symptomer.

Undersøgelsen involverede 93 børn, der fik taget blodprøver og væske fra lungerne, hvori forskere for første gang fandt to behandlingsmulige endotyper, der var ens i frekvens og immunsignatur på tværs af luftvejssygdommene.

”Opdagelsen i børnenes lungeprøver er målbar i kliniske omgivelser, og hvis den bliver valideret i fremtidige undersøgelser, har den potentialet til at ændre den kliniske behandling,” udtalte Dr. Melanie Neeland afdelingsleder og seniorforsker ved Molecular Immunity, MCRI.

Neeland peger samtidigt på, at resultaterne giver et betydeligt fremskridt i forståelsen af lungeinflammation hos børn med hvæsen og suppurativ lungesygdom.

”Med vores forskning viste vi, at mens de kliniske præsentationer af disse to sygdomme er forskellige, kan identiske inflammatoriske profiler findes i lungerne, og derfor kan de samme antiinflammatoriske behandlinger potentielt være effektive mod begge,” siger Dr. Melanie Neeland og fortsætter:

”Det er vigtigt, at omkring 50 procent af børnene i hver sygdomsgruppe udviste et hyper-inflammatorisk respons, der potentielt kunne behandles med allerede godkendte behandlinger til brug hos børn. Samtidigt kan målrettede anti-inflammatoriske behandlinger som biologisk astmamedicin bruges repurposing - og altså som en ny terapeutisk tilgang til behandling af begge sygdomme.”

Ikke mange behandlingsvalg

Førskoleastma/tilbagevendende hvæsen er den førende årsag til hospitalsindlæggelser blandt børn, som resulterer i dårlig lungefunktion, der kan vare ved i årtier. Mens suppurativ lungesygdom spænder over en række lungesygdomme, der er karakteriseret ved kronisk hoste, luftvejsobstruktion og dårligt helbred på lang sigt.

”I øjeblikket er håndteringen af disse tilstande hos børn mangelfuld især for kronisk hoste, hvor børnene er afhængig af langvarig brug af antibiotika til trods for, at det ikke er særligt effektivt. Børn med kroniske luftvejssygdomme har ikke har nydt godt af de behandlingsfremskridt, der er sket inden for området, som voksne med tilsvarende tilstande har oplevet,” siger Dr. Shivanthan Shanthikumar, kliniske forsknings-Fellow ved MCRI. Han peger på, at tilbagevendende antibiotikakure for begge sygdomme, der er udbredte, er af væsentlig bekymring, da antimikrobiel resistens er en trussel mod folkesundheden.

”Men vi kan bedre håndtere kroniske luftvejssygdomme, hvis vi kan identificere og målrette inflammatoriske profiler, der ligger til grund for de alvorlige helbredstilstande,” pointerer han.