Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kontant høringssvar blev fulgt op af invitation til dialog

Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg.

Dansk Lungemedicinsk Selskabs (DLS) høringssvar til Medicintilskudsnævnets tredje forslag om tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 var præget af en noget skarp retorik, hvilket fik Lægemiddelstyrelsen og Medicintilskudsnævnet til at invitere DLS til ”fredsmøde”, hvor parterne gik i dialog med hinanden.

Det var ikke nødvendigt at læse mellem linjerne i DLS’s høringssvar til Medicintilskudsnævnet, hvor de danske lungemediciners repræsentanter i utvetydige vendinger fortalte, hvad de mente om tilskudsnævnets tredje forslag.

Blandt andet kan man læse, at DLS er bekymret for at forslaget indebærer risiko for uhensigtsmæssig, ineffektiv og fejlagtig medicinering af en stor gruppe ofte meget svage patienter med luftvejs- og lungelidelser. Selskabet lader ligeledes skinne igennem at forbeholdene overfor forslaget er store, ligeså er betænkelighederne ved nævnets manglende økonomiske overvejelser. DLS savner ifølge høringssvaret konkrete beregninger på de afledte omkostninger såsom ekstra besøg hos praktiserende læge, hos lungeambulatorium og på apoteket for at lære et nyt device at kende. Ydermere skrev DLS i svaret, at forslaget ifølge dem kan medfører en betydelig risiko for øget sygelighed og behandlingssvigt hos patienter med luftvejslidelser. Såfremt det skulle ske, mener selskabet, at ansvaret bør placeres hos tilskudsnævnet. 

Et usædvanligt møde

Efterfølgende blev DLS indbudt til møde hos Lægemiddelstyrelsen, hvor parterne ifølge Ole Hilberg, formand for DLS, udvekslede holdninger ansigt til ansigt.

”Det er ofte lidt nemmere at uddybe sine synspunkter mundtligt. Desuden var vores kontante kommentarer i høringssvaret et udtryk for, at vi er oprigtigt bekymrede for forslaget, som det fremstår nu. Derfor var vi naturligvis meget interesserede i at tale med Lægemiddelstyrelsen.”

Ifølge Hilberg var dialogen på mødet god og konstruktiv for begge parter.

”Nu håber vi hos Dansk Lungemedicinsk Selskab, at vi får et system, som er brugbart og til gavn for patienterne, samtidigt med at det er økonomisk rentabelt,” understreger formanden.

Lægemiddelstyrelsen lover et fleksibelt system

Det er netop sådan et system, der ifølge Lægemiddelstyrelsen bliver indført engang, når Medicintilskudsnævnet har fået alle detaljerne på plads.

”Som forslaget ser ud nu, har nævnet valgt en bred formulering i forhold til tilskudsklausulerne. Det giver lægerne gode muligheder for at vurdere den enkelte patient. Det betyder eksempelvis, at såfremt Hr. Hansen ikke har styrke nok til at suge i det device, som er det billigste i ”hans” medicingruppe, kan lægen vælge at udskrive et præparat med klausuleret tilskud til Hr. Hansen,” forklarer Ulla Kirkegaard Madsen, sektionsleder i Lægemiddelstyrelsens tilskudssektion. Hensigten er dog på den lange bane, at flere patienter bliver behandlet med det billigste af lige gode præparater i de forskellige grupper af inhalationsmedicin, såfremt det er muligt.

Et sådan tilsagn om individuelle vurderinger lover godt for patienternes fremtidige behandlingsmuligheder.

”Det er hensigtsmæssigt, at der bliver et vist spillerum i forslaget til revurdering – hvilket vi bestemt forventer. Et spillerum vil hindre, at patienterne bliver tvunget ud i at skulle skifte device ofte,” slutter formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter