Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny tripleinhalator på det danske marked

Et nyt device - triplekombinationsinhalatoren - har ramt det danske marked. Inhalatoren indeholder tre lægemidler nemlig inhalationssteroider, LAMA og LABA i en og samme beholder, hvilket kan lette medicinindtagelsen for KOL-syge og andre, der behandles med de tre medikamenter.

Overlæge på lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Anders Løkke Ottesen mener, at det nye produkt kan gøre livet nemmere for visse patienter.

Indtil for ganske nyligt har danske astma og KOL-patienter på kombinationsbehandling med de tre behandlingsstoffer ICS, LAMA og LABA måtte bruge minimum to forskellige inhalatorer for at sikre, at de fik alle tre stoffer. I begyndelsen af august 2017 fik single- og dobbeltinhalatorerne en ”storesøster” - nemlig tripleinhalatoren - en to-gangs doseret spray, som fremover kan gøre det muligt for nogle patienter at nøjes med kun en inhalator, når den daglige medicin skal tages.

”Det kan blive en gevinst for en del patienter, at der kun er et device, de skal lære at kende,” siger overlæge Anders Løkke Ottesen, som dog ikke er helt tilfreds med, at inhalatoren er to-gangs doseret.

”Da noget af medicinen kun virker i 12 timer, er patienterne nødt til at bruge den både morgen og aften,” uddyber han. Alligevel er overlægen spændt på den videre udvikling af netop denne type produkter.

”Det er nemmere for patienterne kun at skulle håndtere en inhalator. Måske har man en patient, der har tendens til at glemme at tage det ene device. Eller en patienten som vælger den mest besværlige inhalator fra på trods af, at den indeholder den vigtigste medicin. Med tripleinhalatoren er astma- eller KOL-patienten dækket ind, så snart der er taget et sug.”

Til gengæld er den nye inhalator ifølge Anders Løkke Ottesen ikke særlig fleksibel for den praktiserende læge:

”Ulempen kan være, hvis lægen bliver nødt til at ændre i dosis i bare et af de tre indholdsstoffer. For inhalatoren findes kun i en fast kombination. Hvis man vil ændre på et af stofferne, bliver man altså nødt til at ændre på alle tre præparater.”

Spray eller pulver

Ydermere findes tripleinhalatoren udelukkende som et spraydevice, hvilket ifølge overlægen kan udfordre de patienter, som er vant til pulverbaseret medicin.

”I Danmark er devices med spray ikke lige så brugt som dem med pulver – da ulempen ved spray er, at medicinen kommer ud det øjeblik, man trykker på sit device. Med pulverinhalatorer er fordelen, at medicinen bliver nede i inhalatoren, indtil patienten suger det op,” forklarer Anders Løkke Ottesen og fortsætter:

”Sprayen kræver med andre ord en del koordinationsarbejde af patienterne.”

Ottesen peger imidlertid på, at der er åndingsaktiverede spraydevices under udvikling, som først udløser medicinen, når man suger i dem med en vis kraft.

”Dem ser vi nok på det danske marked om et års tid, og det bliver spændende,” slutter overlægen.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter