Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

52 ugers studie viser markant bedre astmakontrol

For første gang er der gennemført et åbent, randomiseret studie, der måler astmamedicins effekt på patienter under forhold, der ligger så tæt på deres hverdagsliv som muligt. Blandt andet blev patienterne behandlet af deres egen praktiserende læge, ligesom deres elektroniske sundhedsjournaler og flere apotekers data indgik i forsøget.

På det europæiske lungemedicinske selskabs netop afholdte konference, ERS, i Milano blev studiets resultater præsenteret. 

Ofte bliver medicinske forsøg gennemført i samarbejde med en særligt udvalgt patientgrupper, som skal overholde snart det ene snart det andet forbehold gennem den periode, forsøget pågår. I Salford og South Manchester i England har man gennemført et forsøg henover 52 uger. Et forsøg med fokus på, hvordan astmamedicinen Relvar Ellipta klarede sig i forhold til deltagernes vanlige astmapræparater.

Salford Lung Study, som studiet hedder, kunne eksekveres, fordi forskerne bag forsøget fik hjælp fra mange sider, blandt andet 74 lægeklinikker i Salford og South Manchester, i hvilke de praktiserende læger rekrutterede deres astmapatienter til at medvirke i studiet. Men også de lokale apoteker, sundhedspersonale, elektroniske patientjournaler og ikke mindst 4.233 patienterne medvirkende til at gennemføre forsøget.

Den åbne og randomiserede undersøgelse blev udført hos patienternes praktiserende læge i daglig klinisk praksis. Studiet havde ganske få udelukkelseskriterier, minimal intervention og involverede en bred demografisk sammensætning af patienter. Derfor blev 90 procent af de screenede astmasyge inkluderet i undersøgelsen, hvilket gør den mere repræsentativ end traditionelle randomiserede kontrolforsøg.

Forsøgsdeltagerne tog alle inhalationssteroider nogle i kombination med LABA og blev opdelt således, at omtrent halvdelen fortsatte med deres vanlige præparater, mens de resterende i stedet fik Relvar Ellipta (fluticasone furoate/ vilanterol (FF/VI) i dosis 92/22mcg eller 184/22mcg).

I løbet af studiets 52 uger var patienterne i kontakt med deres praktiserende læge/sygeplejerske og indrapporterede bivirkninger samt besvarede diverse spørgeskemaer. Ligesom forskerne løbende fulgte med i indlæggelser akutte såvel som ambulante og indsamlede data fra de elektroniske patientjournaler.

Gode resultater med Relvar Ellipta

The Salford Lung Study blev gennemført for at undersøge effekten af ​​astmapræparatet Relvar Ellipta, når det anvendes af en bred gruppe patienter under minimal intervention i typisk klinisk pleje.

Efter 24 uger opnåede en signifikant højere procentdel af patienterne med symptomatisk astma, der var initieret med behandling af FF/VI, en bedre kontrol af deres astma (71 procent) sammenlignet med patienter, der fortsatte med deres sædvanlige behandling (56 procent) (odds forholdet 2,00, 95 procent CI 1,70, 2,34; p <0,001).

Den almindelig plejebehandling omfattede inhalerede kortikosteroider (ICS) administreret som monoterapi eller som kombinationer af ICS/LABA. Desuden viste sekundære analyser, at i tillæg til en bedre astmakontrol opnåede patienter i behandling med FF/VI også højere livskvalitetsresultater og en lavere påvirkning af deres arbejdsevne og øvrige aktiviteter.

Ydermere viste forsøget, at brugen af anfaldsmedicin var lavere i gruppen initieret med FF/VI end i gruppen, der fortsatte med deres sædvanlig præparater (forskel -0,8, 95 procent CI -1,1 til -0,5); p <0,0001.

Førende forsker og en af frontmændene bag Salford Lung Study, Ashley Woodcock, professor i respiratorisk medicin samt klinisk direktør for respiratorisk medicin ved University Hospital of South Manchester og University of Manchester understregede under præsentationen vigtigheden af netop denne type forsøg:

”Det at leve med astma kan have en betydelig indvirkning på folks daglige liv, fra at sove godt om natten, at kunne motionere og gå på arbejde eller i skole. Desværre oplever mennesker med astma ofte, at der ikke kan skabes forbedringer i deres liv. Derfor er forskning som Salford Lung Study banebrydende, og det kan hjælpe det medicinske samfund med at administrere astma på en måde, der har en positiv indvirkning på mennesker, der lever med den kroniske sygdom.”

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter