Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny håndbog om Idiopatisk Pulmonal Fibrose skal hjælpe patienterne

I anledning af den nyligt afholdte Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) uge har Roche i samarbejde med fire lægefaglige eksperter udarbejdet en ny håndbog om IPF til patienter og deres pårørende.

Heri kan man blandt andet læse om sygdommen og dens progression, ligesom bogen fortæller, hvordan man lærer at leve med Idiopatisk Pulmonal Fibrose.

Efter diagnosen Idiopatisk Pulmonal Fibrose bliver stillet, melder der sig ofte mange spørgsmål hos patienten. For IPF er en sjælden sygdom, der herhjemme rammer omtrent 100-150 danskere i lungerne årligt.

Medforfatter på håndbogen og overlæge på Herlev-Gentofte Hospitals lungemedicinske afdeling, Saher B. Shaker, fortæller om behovet for en bog om IPF:

”Idiopatisk Pulmonal Fibrose er en sjælden sygdom, og mange af de patienter med IPF, jeg møder, har aldrig hørt om sygdommen, før de får diagnosen. Derfor går de og deres pårørende rundt med en masse spørgsmål,” forklarer overlægen og fortsætter:

”Hvad kan man selv gøre for at få det så godt som muligt både fysisk og psykisk? Hvilke muligheder er der for at få praktisk hjælp, og hvor finder man netværk og støtte?”

Ifølge overlægen giver ”Håndbog og Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) til patienter og pårørende” svar på disse spørgsmål, ligesom håndbogen forklarer, hvordan den IPF-ramte kan håndtere sygdommens fysiske symptomer og passe godt på sin krop med enkle trænings- og afspændingsøvelser, kost mm.

I den 79 siders tykke bog vejledes man også kort i forhold til at håndtere typiske psykiske reaktioner, ligesom man får overblik over mulighederne for at få hjælpemidler og hjælp i hjemmet, om arbejdsliv, forsikringer og plejeorlov.

Ydermere byder håndbogen på korte personlige beretninger om livet med IPF fortalt af IPF-patienter, ligesom bogen rummer et kapital om livet som pårørende til et menneske, der lever med Idiopatisk Pulmonal Fibrose.

Bogen kan rekvireres ved henvendelse til Roche a/s, så længe lager haves.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter