Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IRF anbefaler begrænset brug af ICS til KOL-patienter

Den Nationale Rekommandationsliste for vedligeholdelsesbehandling af KOL uden astmakomponent er netop blevet opdateret. De nye anbefalinger lægger op til en begrænsning i brugen af inhalationssteroider (ICS).

Det sker efter at tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at de ordineres til et langt større antal patienter med KOL, end de, der reelt har behov for ICS. 

Beregninger fra Sundhedsdatastyrelsen peger på, at omtrent ni procent af alle KOL patienter kan kategoriseres som tilhørende patientgruppe C eller D – de to grupper hvor ICS benyttes i behandlingen. Dertil har ca. 15 procent af KOL-patienterne en astmakomponent, der ligeledes bør behandles med ICS, hvilket betyder, at knap 25 procent af patienterne reelt har behov for ICS præparater. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen behandles omtrent 70 procent af danske KOL patienter i dag med ICS, hvorfor Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen nu udgiver nye anbefalinger, der støtter læger i almen praksis til fremover at vælge lægemidler inden for de syv forskellige lægemiddelgrupper til behandling af KOL-patienter uden astmakomponent, der er:

  • korttidsvirkende selektive beta-2-adrenoceptoragonister til inhalation og peroral behandling/SABA
  • korttidsvirkende antikolinergika til inhalation/SAMA
  • kombinationen af SABA/SAMA til inhalation i samme device
  • langtidsvirkende selektive beta-2-adrenoceptoragonister til inhalation/LABA
  • langtidsvirkende antikolinergika til inhalation/LAMA
  • kombinationen af LABA/LAMA til inhalation i samme device og glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende beta-2-adrenoreceptoragonist til inhalation/ICS/LABA.

”Patienter i vedligeholdelsesbehandling af KOL uden astmakomponent bør primært behandles med LABA og/eller LAMA. Lægemidlerne i disse grupper anbefales som ligeværdige inden for gruppen,” forklarer akademisk medarbejder, Solveig Forberg Axelsen, fra IRF og fortsætter:

”For de patienter, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af LABA/LAMA eller har mere end to eksacerbationer om året, kan tillæg af en moderat dosis ICS være gavnlig – derfor har vi valgt at rekommandere disse i særlige tilfælde.” Desuden fortæller Axelsen, at IRF ikke har valgt at anbefale højdosis ICS blandt andet på grund af en øget risiko for pneumonier samtidigt med, at der er mange KOL-patienter uden astmakomponent i behandling med ICS, som ikke har glæde af behandlingen.

Axelsen bakkes op af formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, overlæge, lektor og dr.med., Ole Hilberg:

”Der er intet odiøst i at Sundhedsstyrelsen vil begrænse brugen af ICS, det, kan vi nemt blive enige om, er fornuftigt,” siger formanden, der dog er noget betænkelig i forhold til den opgave, det bliver at finde ud af, hvilke KOL-patienter, der fortsat har behov for at blive behandlet med ICS, og hvem der må skifte til LABA/LAMA kombinationen.

IRF understøtter med de nye rekommandationer Lægemiddelstyrelsen, hvor Medicintilskudsnævnet i denne måned udsendte en revurdering af tilskud til lungemedicin til inhalationsbehandlinger i høring. I denne revurdering forsøger man at adressere overbehandlingen af ICS, idet kombinationen af ICS/LABA bliver foreslået klausuleret, således at kun patienter i GOLD-gruppe C og D fortsat har mulighed for at få tilskud til inhalationssteroiderne.

”Men man skal huske, at det tager tid at vende et forbrug,” pointerer specialkonsulent og farmaceut i IRF, Sundhedsstyrelsen, Simon Tarp, som samtidigt peger på, at IRF i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen løbende vil følge udviklingen af ICS-forbruget på nationalt plan, på trods af at der på nuværende tidspunkt ikke er en decideret forventning om, hvor hurtigt eller i hvilket omfang nedgangen i forbruget af inhalationssteroider bør ske.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter