Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DLS-formand bifalder flere punkter i revurderingsforslag

Ole Hilberg

Medicintilskudsnævnets fjerde og seneste forslag til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL får formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg, til at nikke bifaldende til flere punkter.

Siden efteråret 2014 har Medicintilskudsnævnet arbejdet på at aflevere en endelig anbefaling til Lægemiddelstyrelsen for ændringer af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Det har resulteret i en lind strøm af forslag, hvor det første blev offentliggjort i januar 2015, det næste i juni 2016 og dernæst endnu et i maj 17. Først i oktober i år kom det seneste skud på stammen, det fjerde forslag som understøtter at starte med monoterapi. 

Forklaringen på de mange forslag fra Medicintilskudsnævnets side er prisændringerne, der løbende pågår for medikamenterne til behandling af patienter med astma og KOL. Samtidigt er flere af de videnskabelige selskaber kommet med nye behandlingsanbefalinger, som Medicintilskudsnævnet ifølge Ulla Kirkegaard Madsen, sektionsleder i Lægemiddelstyrelsens tilskudssektion, lægger stor vægt på at bakke op omkring i forslagene.

”Medicintilskudsnævnet går ind og ser på behandlingsvejledningerne og prøver at understøtte dem. Nævnet ser på, om der er et uhensigtsmæssigt forbrug af lægemidler eller andre steder, hvor vejledningerne ikke bliver understøttet - til gengæld laver Medicintilskudsnævnet ikke behandlingsanbefalinger,” understreger Kirkegaard.

Ud over at tage hensyn til de løbende prisændringer, der er sket på området den seneste årrække, er den primære ændring i fjerde forslag, at nævnet nu anbefaler at tilskuddet til SAMA samt kombinationen af SABA/SAMA klausuleres til patienter, der ikke kan behandles med SABA i monoterapi. Ifølge Lægemiddelstyrelsen viser forbrugsdata, at en større andel af patienterne opstarter behandling med førnævnte medicin uden indledningsvis at være forsøgt behandlet med SABA i monoterapi.

Desuden anbefaler nævnet, at alle LAMA præparater bevarer generelt tilskud, hvilket tilskrives, at der har været prisfald inden for gruppen.

Dansk Lungemedicinsk Selskabs formand, overlæge, lektor og dr.med., Ole Hilberg, bifalder flere punkter i tilskudsnævnets fjerde forslag:

”Jeg synes, der er kommet mere systematik i forslaget, forstået på den måde, at anbefalingerne nu er ens for alle enkeltpræparaterne inden for LAMA’erne. Men på grund af de varierende priser for LABA’erne kan det være problematisk, at der ikke vil være generelt tilskud til alle præparaterne i denne gruppe,” siger Hilberg og pointerer, at netop det med at starte patienterne op på et præparat og efterfølgende lægge endnu et oveni, såfremt den første løsning ikke dækker patientens behov, er en fornuftig løsning.

En del patienter kommer til at skifte device

Alligevel er formanden ikke helt tilfreds med det faktum, at fjerde forslag fortsat lægger op til, at en del astma- og KOL-patienter kommer til at skifte device, såfremt Medicintilskudsnævnet indstiller fjerde forslag til Lægemiddelstyrelsen.

”De skriver i forslaget, at det skønnes, at omtrent 50 procent af patienterne ikke bruger deres inhalationsdevice korrekt, og det er rigtig fint, at der bliver sat fokus på korrekt inhalationsteknik,” understreger Hilberg men peger samtidigt på, at hvis man har fundet et device, der passer godt til en given patient, så bør man holde fast ved det.

”Netop fordi priserne er forholdsvis harmoniske, har vi i Dansk Lungemedicinsk Selskab ikke forventning om, at et større antal patienter bliver tvunget ud i at skulle skifte device, såfremt fjerde forslag bliver effektueret.”

I Lægemiddelstyrelsens tilskudssektion er Ulla Kirkegaard Madsen enig med DLS formanden i, at det er vigtigt med fokus på korrekt brug af devices.

”Når cirka halvdelen af patienterne ikke bruger deres device korrekt i dag, kan kommende ændringer i tilskudsstatus gøre, at der blandt læger og på apoteker skabes mere fokus på, hvorvidt astma- og KOL-patienterne bruger deres device korrekt,” siger Kirkegaard Madsen og peger på, at det i sidste ende er op til den behandlende læge at vurdere, hvorvidt en patient kan og bør skifte device eller ej.

Der er høringssvar på 4. forslag 7. november, og dette forslag har ikke øvrige ændringer i forhold til Medicintilskudsnævnets 3. forslag end de herover nævnte.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter