Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IRF: Antidepressiver virker

Eventuel tvivl om effekt og bivirkninger af SSRI-midler bør nu være slut med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger, der netop er sendt til høring.

Styrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) har set på al den nyeste forskning på området og konkluderer, at der ’er klinisk gavnlig og relevant farmakologisk effekt i den akutte behandling af unipolar depression hos voksne af de i Danmark markedsførte SSRI-lægemiddelstoffer’.

SSRI-midlerne virker altså og rummer desuden ingen særlig risiko, ifølge IRF. Således understreges det i notatet, at der ikke er noget, der evidensmæssigt tyder på, at behandling med SSRI øger risikoen for suicidalitet – herunder risikoen for fuldbyrdet selvmord samt selvmordsadfærd hos voksne patienter. Dog kan anvendelse af SSRI øge risikoen for selvmordstanker særligt i opstartsfasen, hedder det.

”Det er et glimrende og meget grundigt notat, som rammer en sølvkugle igennem diskussionen om manglende effekt af SSRI og mulig øget risiko for suicidalitet – i hvert fald for voksne,” lyder det i en kommentar til studiet fra professor, dr.med. og overlæge Poul Videbech fra Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning ved Psykiatrisk Center Glostrup.

Ingen forskelle i effekt

Specialistgruppen har vurderet de nyeste forskningsresultater i forhold til seks forskellige SSRI-midler (sertralin, escitalopram, citalopram, paroxetin, fluoxetin og fluvoxamin) og finder ingen forskelle mellem dem, når det gælder respons, remission og tilbagefaldsforebyggende effekt.

I forhold til negative effekter er de fælles om risikoen for seksuelle bivirkninger. Og nyt er det, at IRF ikke udelukker en risiko for QTc-forlængelse (hjertemæssig arytmi) for nogen af de seks lægemiddelstoffer, hvor risikoen tidligere (i behandlingsvejledningen fra 2011 udarbejdet af Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Psykiatrisk Selskab) kun blev nævnt for escitalopram og citalopram.

På linje med guideline fra NICE, vurderer specialistgruppen, at sertralin, escitalopram og citalopram i klinisk praksis giver anledning til færre interaktioner end paroxetin, fluoxetin og fluvoxamin.

SSRI - Rekommanderet

Sertralin 50 mg (50 mg – 100 mg)
Escitalopram 10 mg (10 mg – 20 mg)
Citalopram 20 mg (20 mg – 40 mg)

 

 

Fem flere lægemiddelgrupper i høring

I høringsnotatet fra IRF har man også set på to SNRI-lægemidler, venlafaxin og duloxetin.

Også her vurderer specialistgruppen, at der er klinisk gavnlig relevant farmakologisk akut samt tilbagefaldsforebyggende effekt af venlafaxin såvel som duloxetin og der findes ingen klinisk relevant forskel mellem de to lægemiddelstoffer.

Lige som med SSRI-midlerne er der risiko for arytmi ved de to SNRI-midler. Sidstnævnte skal også anvendes med forsigtighed ved nedsat lever- og eller nyrefunktion.

Baggrundsnotatet til høring omhandler desuden fire andre lægemiddelgrupper, Noradrenalin og specifikke serotonin-antidepressiva (NaSSA), Noradrenalin-genoptagelseshæmmere (NaRI), Melatoninagonister og Antidepressiva med modulerende virkning på serotoninsystemet.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo