Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forbruget af antipsykotika til demente er alt for højt

Trods en demenshandlingsplan med snart to år på bagen er antipsykotisk medicin stadig alt for udbredt blandt mennesker med demens. I mange år har andelen ligget ret konstant på en femtedel, og det er alt for højt, ifølge sundhedsministeren.

Regeringen og satspuljepartierne står bag den nationale demenshandlingsplan, der blev lanceret i januar 2017. Men nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der nærmest ikke er sket noget i forhold til at nå planens mål om at halvere forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens inden 2025. Værst ser det ud i Region Hovedstaden, hvor 22 procent af dem med en demensdiagnose får antipsykotisk medicin. I Region Midtjylland og Region Syddanmark er det 19 procent, i Region Sjælland 16 procent og i Region Nordjylland 14 procent.

”Det er altså et problem, at der er så stor forskel på at være demenspatient afhængigt af, hvor man bor i landet. Jeg vil stærkt opfordre kommuner, regioner og læger, der står for behandlingen, til at lære af hinanden, så vi kan få forbruget ned,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og tilføjer, at antipsykotika ”er noget skidt både på grund af bivirkningerne, og fordi antipsykotisk medicin aldrig må blive det ‘lette valg’ i en behandlingssituation”.

Flere med demens skal have en diagnose

Foruden en halvering af forbruget af antipsykotika rummer demenshandlingsplanen to mål, hvoraf det ene går på, at der inden 2025 skal være 98 demensvenlige kommuner – dvs. hele landet – mens det andet lyder, at flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose. Regeringen og satspuljepartierne står bag den nationale demenshandlingsplan, der blev lanceret i januar 2017. Til planen er der afsat 420 mio. kr., der udmøntes løbende i 23 konkrete initiativer.

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter