Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lang vej til målet om mindre brug af tvang

Antallet af voksne, der udsættes for en eller anden form for tvang i psykiatrien stiger stadig. For børn under 18 år falder tallet derimod en smule.

Det viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for monitorering af tvang i psykiatrien, som dækker perioden 1. juli 2017-30. juni 2018.

Ser man på de enkelte regioner er det især i Region Midtjylland, der sammenlignet med året før skiller sig negativt ud, idet brugen af tvang over for voksne her er steget mest. Kun i Region Hovedstaden er det lykkedes at bringe tallet ned. Især har regionen formået at sænke antallet af patienter, som bæltefikseres. Og faktisk så meget, at man her er tæt på at nå i mål med en reduktion på 50 procent inden 2020.

”Vi når snart målet og mere til, og det er vi stolte over. Der er blevet arbejdet systematisk og hårdt for at nedbringe tvang, og nu gælder det om at komme helt i mål og holde fast i den gode udvikling,” siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz.

Region Sjælland bruger mindst tvang overfor børn og unge

For børnenes vedkommende skiller Region Sjælland sig mest positivt ud. Det er nu den region, der ligger lavest i brugen af tvang overfor børn og unge. Den samlede tvang i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland er faldet fra 35,7 procent til 15,2 procent.

”Det er flot gået af Børne- og Ungdomspsykiatrien, at det er lykkedes at reducere den samlede tvang så markant. Tallet er blandt andet et udtryk for en ny praksis og registrering omkring døraflåsning i afdelingen. Men derudover har ledelsen og medarbejderne arbejdet målrettet på at skabe nye rutiner i hverdagen, og det har båret frugt,” siger Dorthe Juul Lorenz vicedirektør i Psykiatrien Region Sjælland.

Lang vej til målet

Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri, særligt for de mest udsatte patienter, indgik sundhedsministeriet i 2014 en aftale med Danske Regioner om at halvere tvangsanvendelsen i psykiatrien i 2020. Den nye årsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at det dog på flere områder stadig går den forkerte vej.

“Vi er ikke i tvivl om, at regionerne bakker op om målsætningerne med at nedbringe brugen af tvang, men det tyder på, at fokus på at bringe brugen af bæltefikseringer ned har haft den konsekvens, at der i stedet bruges andre former for tvang. Der er altså sket en omlægning af tvangen frem for en reduktion. Vi må derfor holde fast i et fokus på, hvordan den samlede brug af tvang kan bringes ned”, siger Kirsten Hansen.

De andre former for tvang er fx akut beroligende medicin og fastholdelser.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo