Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Psykiatrifonden: Nu skal politikerne holdes fast på en 10-årsplan

Under valgkampen blev det ikke talt så meget om psykiatrien, som de professionelle gerne havde set. Men det, der blev sagt, vil de nu gøre alt for at holde politikerne fast på.

Det gælder ikke mindst løfterne om en ny 10-års plan for psykiatrien, som de fleste partier op til folketingsvalget ytrede ønske om.

”I øjeblikket navigerer vi uden en samlet plan for psykiatrien i Danmark. Derfor er det interessant at konstatere, at 10 af 13 partier nu har sagt, at vi skal have en 10-årsplan for psykiatrien,” siger Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden.

Også Gitte Ahle, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, glæder sig over politikernes løfter om en langsigtet plan og peger på, at en sådan bør blive til på samme velfunderede grundlag, som kræftplanen i sin tid blev det:

”Vi er i psykiatrien i dag, der hvor man for nogle år siden var på kræftområdet. Og på samme måde, som man dengang valgte at give et gevaldigt løft til kræften, bør man nu gøre det samme for psykiatrien. Og som man dengang begyndte at undervise sundhedspersonalet bredt om de forskellige kræftformer og deres symptomer, kan man i dag gøre det samme i forhold til de forskellige psykiatriske diagnoser. Vi har i Danmark et stort behov for, at alle læger og andet personale i sundhedsvæsnet har en grundlæggende viden om de psykiske sygdomme. Både for at vi kan få fat i patienterne langt tidligere, end vi gør i dag, og for at kunne give dem en langt bedre somatisk behandling, end de får.”

Det mener Gitte Ahle også vil hjælpe med at løse et af de største problemer i psykiatrien i dag, nemlig at patienterne dør alt for tidligt – op til 20 år før alle andre. Af samme grund glæder hun sig over, at flere politikere under valgkampen talte om at få psykiatrien tilbage i KBU’en – lægernes kliniske basisuddannelse – som den sidste år blev skrevet ud af.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får psykiatrien tilbage i KBU’en. Og det skal vi have suppleret med mere psykiatri på skemaet også på medicinstudiet. Med flere psykiatriske sygdomme som store folkesygdomme, er det helt nødvendigt, at mange flere læger ved det grundlæggende om psykiske lidelser,” understreger Gitte Ahle.

Psykiatri skal ses som en investering

Begge formænd hæftede sig under valgkampen også ved, at partierne nu har lovet, at psykiatrien får sit længere nærede ønske opfyldt om at komme på finansloven, frem for at skulle leve fra hånden til munden af satspuljemidler. Det var dog et billigt point at score, som Torsten Bjørn Jacobsen siger, da satspuljen for et halvt år siden blev afskaffet, og der derfor ikke er andre løsninger. Det vigtige er derfor nu at sikre, at der bliver afsat nok midler.

”Det ville være godt, hvis alle kunne nå til at se på psykiatrien som et investeringsområde. Langt hen ad vejen handler det jo også om at gøre en ordentlig indsats for vores børn – og de er jo vores fremtid. Så kan man ikke finde pengene – ja, så må man låne,” som han siger og minder om, at der samfundsmæssigt er rigtig meget at hente på en bedre behandling af psykiatriske patienter.

I henhold til Sygdomsbyrde-rapporten omfatter de fem sygdomme, der i Danmark koster mest i produktionstab, angst, skizofreni, misbrug og depression. Skizofreni er desuden den sygdom, der koster samfundet mest i behandling og pleje. 

Mange akutte behov

Og hvad skal psykiatriplanen så indeholde? Her mener de to formænd, at det har knebet lidt mere med konkrete udspil fra politikerne op til valget. Til gengæld har de selv gode bud på det, som de er meget enige om: på kort sigt flere sengepladser og bedre behandling og tilbud til de sværest ramte sindslidende. Og dernæst en langt bedre forebyggende indsats, som bl.a. skal inkludere gratis psykologhjælp og en mere velfungerende PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sådan som en del politikere også nævnte det under valgkampen.

”For at få ro i systemet, haster det lige nu mest med at få oprettet nogle flere sengepladser, så vi kan holde patienterne indlagt, så længe det kræves, for at de er stabile. I hvert fald indtil det temmelig forarmede ambulante system er blevet bedre. Her skal virkelig gøres en indsats med at få gjort nettet så finmasket, at patienterne ikke får behov for indlæggelser. Og parallelt hermed skal det kommunale system, med bostederne, også løftes, så der er nok mennesker med kompetencer til at tage sig af patienterne her,” siger Gitte Ahle.

En ny og bedre struktur

Mere strukturelt peger begge formænd også på behov for ændringer i en ny 10-årsplan. I dag falder alt for mange psykiatriske patienter ned mellem stolene i det kommunale og regionale system. Ikke mindst dem med dobbeltdiagnoser, hvorfor Gitte Ahle gerne ser misbrugsbehandlingen tilbage i psykiatrien, så man kan være sikker på at få dem udredt ordentligt og ikke overser eventuel anden psykisk sygdom også.

På samme måde mener Torsten Bjørn Jacobsen, at vi i dag har ”en helt umulig opdeling”, der ”betyder, at dem med samtidigt misbrug og psykisk sygdom skal behandles forskellige steder – hvilket jo kun gør ondt værre. Så her er hårdt brug for en samordning, som kan fjerne vores udfordringer med at tilrettelægge den rigtige indsats over for disse komplekse tilfælde,” siger han.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo