Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tvangsindlagte løber stor risiko ved at klage

Mette Ødegaard Nielsen

En patient, der er tvangsindlagt med en svær psykotisk lidelse, risikerer at gå op til to uger uden nogen som helst behandling. Det sker, hvis der er klaget over indlæggelsen. For i henhold til loven må man ikke behandle patienten, før klagen er vurderet.

Konsekvensen kan blive, at patienten ender med samlet set at være indlagt i meget længere tid og at forbruget af akut beroligende medicin øges.

Det viser et studie, som Mette Ødegaard Nielsen fra Psykiatrisk Center Glostrup har gennemført og fået offentliggjort i tidsskriftet  Nordic Journal of Psychiatry.

I det observationelle studie indsamlede forfatterne data fra alle patienter med en skizofrenidiagnose, som blev tvangsindlagt i 2015 på Psykiatrisk Center Glostrup. Ud af disse 34 patienter accepterede 23 at starte i antipsykotisk behandling med det samme, mens 11 patienter ønskede at klage. I alle klagerne fik lægerne medhold, hvorfor tvangsbehandling alligevel blev iværksat. Det skete imidlertid med en væsentlig forsinkelse, idet patienterne her først kom i behandling efter 14 dage. Derudover blev de patienter, der klagede, udsat for signifikant flere hændelser med tvunget akut beroligende medicin, i forhold til dem der ikke klagede (2,7 vs. 0,4 hændelser per patient). Og indlæggelsestiden blev for de klagende patienter markant længere, nemlig på 73,3 dage vs. 31,7 dage. Der var ingen signifikant forskel ift. tvangsfikseringer.

”Det er bekymrende, at de patienter, som har den største modstand mod medicinsk behandling, faktisk bliver udsat for markant flere episoder af tvunget beroligende medicin i akutte situationer,” skriver forfatterne, som dog også noterer sig, at man på grund af studiets natur ikke kan udelukke, at det netop er de patienter, der klager, der har de sværeste symptomer og dermed også den højeste risiko for tvangsforanstaltninger.

Forfatternes samlede konklusion lyder bl.a., at nok er loven tiltænkt at sikre patientens rettigheder og fremme frivillig behandling, men i stedet kan den altså føre til forlænget hospitalsindlæggelse og øget brug af andre tvangsmæssige foranstaltninger, såsom akut beroligende medicin. Derfor giver studiet, ifølge forskerne, anledning til en diskussion om, hvorvidt en tvangsindlæggelse bør medføre en ændring i det juridiske grundlag for iværksættelse af tvunget antipsykotisk behandling.

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter