Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ketamin virker godt mod PTSD

For første gang viser forskere, at gentagne indsprøjtninger med ketamin kan hjælpe mennesker med kronisk PTSD og mindske deres symptomer. Behandlingen giver en hurtig forbedring som desuden opretholdes i flere uger.

De lovende resultater fremgår af et nyt studie fra universitetshospitalet Mount Sinai, som er publiceret i magasinet American journal of psychatry. Det er det første randomiserede, kontrollerede studie, hvor man tester effekten og sikkerheden ved gentagne ketamininfusioner mod kronisk PTSD.

“Vores resultater giver indsigt i effekten ved en gentagen ketaminbehandling af PTSD. Og det er et vigtigt skridt i vores stræben efter at udvikle farmakologisk behandling til denne sygdom, som et stort antal mennesker ikke får tilstrækkelig hjælp til med de nuværende tilgængelige behandlinger,” siger Adriana Feder, som er førsteforfatter på studiet.

Hun tilføjer, at dataene antyder, at gentagen intravenøs ketamin er en lovende behandling for mennesker, som lider af PTSD, og baner vej for yderligere forskning i, hvordan den hurtige og effektive forbedring af tilstanden kan opretholdes over tid.

I studiet indgik 30 mennesker med kronisk PTSD, hvor halvdelen fik seks IV behandlinger med ketamin, mens en kontrolgruppe fik lægemidlet midazolam. Gruppen, der fik ketamin, havde en signifikant større forbedring af deres symptomer end kontrolgruppen. I ketamingruppen opnåede 67 procent af deltagerne en reduktion i deres symptomer på 30 pct. mod 20 pct. i kontrolgruppen. Forbedringen for dem på ketamin var hurtig og viste sig allerede 24 timer efter den første indsprøjtning. Den holdt ved i snit i 27,5 dage.

Ketamingruppen opnåede også en markant formindskelse af samtidige depressive symptomer. Ifølge studiet er dette bemærkelsesværdigt med tanke på, at mange som lider af PTSD også lider af depression. Ketamin IV behandlingen gav heller ikke nogle alvorlige bivirkninger.

 

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo