Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kvinders hjertekar-problemer forværres mere end mænds før diabetes

EASD 2018: Før prædiabetiske kvinder udvikler diabetes har de haft signifikant dårligere kardiometabolisk helbred end mænd.

Det viser en posterpræsentation på den europæiske diabeteskongres, EASD, i Berlin (ePoster 270).

Diabetes ophæver noget af den beskyttelse mod hjertekar-problemer, som kvinder har før overgangsalderen, men alligevel har det ikke været afklaret, hvordan kvinders kardiometaboliske helbred udvikler sig før de rammes af blodsukkersygdommen.

Forskere fra Maastricht universitet har derfor analyseret en befolkningsbaseret kohorte af individer i alderen 40-75 år, Maastricht Studiet, der indeholder et forhøjet antal mennesker med type 2-diabetes.

Ønsket var at undersøge forskelle i niveauerne af kardiovaskulære risikofaktorer mellem prædiabetes og type 2-diabetes på den ene side og normal glukosemetabolisme på den anden.

Sammenligninger af personer med prædiabetes og raske forsøgspersoner med normal glukosemetabolisme, var forskellen i en række kardiometaboliske risikomarkører større hos kvinder end hos mænd. Kvinder med prædiabetes havde et mere forhøjet blodtryk, en mere ugunstig forskel i HDL- og LDL-kolesterol og mere forhøjede triglyceridniveauer og markører for betændelse i blodet end prædiabetiske mænd.

"Undersøgelsen viser, at der allerede er kønsforskelle i kardiometaboliske risikofaktorer før type 2-diabetes indtræden, til kvinders ulempe," lyder det fra forskerne, der blev anført af Rianneke de Ritter fra Institut for Intern Medicin ved Maastricht Universitets Medicinske Center.

"Kønsforskellene i udviklingen af kardiometaboliske risikofaktorer blev også observeret i forbindelse med prædiabetes. Dette tyder på, at den kardiometaboliske risikoprofil for kvinder er blevet forværret i større grad selv før starten af ​​type 2-diabetes, som bør bekræftes i fremtidige studier."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter