Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kvinders hjertekar-problemer forværres mere end mænds før diabetes

EASD 2018: Før prædiabetiske kvinder udvikler diabetes har de haft signifikant dårligere kardiometabolisk helbred end mænd.

Det viser en posterpræsentation på den europæiske diabeteskongres, EASD, i Berlin (ePoster 270).

Diabetes ophæver noget af den beskyttelse mod hjertekar-problemer, som kvinder har før overgangsalderen, men alligevel har det ikke været afklaret, hvordan kvinders kardiometaboliske helbred udvikler sig før de rammes af blodsukkersygdommen.

Forskere fra Maastricht universitet har derfor analyseret en befolkningsbaseret kohorte af individer i alderen 40-75 år, Maastricht Studiet, der indeholder et forhøjet antal mennesker med type 2-diabetes.

Ønsket var at undersøge forskelle i niveauerne af kardiovaskulære risikofaktorer mellem prædiabetes og type 2-diabetes på den ene side og normal glukosemetabolisme på den anden.

Sammenligninger af personer med prædiabetes og raske forsøgspersoner med normal glukosemetabolisme, var forskellen i en række kardiometaboliske risikomarkører større hos kvinder end hos mænd. Kvinder med prædiabetes havde et mere forhøjet blodtryk, en mere ugunstig forskel i HDL- og LDL-kolesterol og mere forhøjede triglyceridniveauer og markører for betændelse i blodet end prædiabetiske mænd.

"Undersøgelsen viser, at der allerede er kønsforskelle i kardiometaboliske risikofaktorer før type 2-diabetes indtræden, til kvinders ulempe," lyder det fra forskerne, der blev anført af Rianneke de Ritter fra Institut for Intern Medicin ved Maastricht Universitets Medicinske Center.

"Kønsforskellene i udviklingen af kardiometaboliske risikofaktorer blev også observeret i forbindelse med prædiabetes. Dette tyder på, at den kardiometaboliske risikoprofil for kvinder er blevet forværret i større grad selv før starten af ​​type 2-diabetes, som bør bekræftes i fremtidige studier."

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter