Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vanddrivende midler måske årsag til amputationer

EASD 2018: Brugen af ​​vanddrivende midler hos personer med type 2-diabetes medfører en alvorlig øget risiko for problemer i underekstremiteterne, som måske kan føre til benamputationer.

Det viser en ny fransk undersøgelse præsenteret på den europæiske diabeteskongres, EASD, i Berlin (Abstract 12), som måske også kan forklare den øgede risiko for amputationer, der er set i forbindelse med brug af SGLT-2 hæmmere - først og fremmest i CANVAS-studiet af canagliflozin.

Forskerne antyder, at denne bivirkning kan skyldes lægemiddelinduceret hypovolæmi (nedsat blodvolumen), og hvis dette er tilfældet, bør diuretika også øge amputationsrisikoen, da de har en lignende virkning.

Resultaterne er baseret på data fra SURDIAGENE; en fransk observatorisk kohorte, der omfatter patienter med type 2-diabetes, der blev indskrevet fra 2002 til 2012. Deltagerne blev fulgt op, indtil de enten oplevede ​​problemer i underekstremiteterne (LLE - Lower Limb Events) eller døde inden den 31. december 2015.

Af de 1459 deltagere, tog 670 diuretika. I en opfølgningsperiode på i gennemsnit syv år forekom LLE hos 85 (13 %) af diuretiske brugere og hos 57 ( syv %), der ikke tog et vanddrivende middel.

For bedre at tage højde for forskelle i patienternes situation anvendte forfatterne en tilnærmelsesscore for at matche hver patient, der fik diuretika, med patienter, der ikke fik.

Blandt de 1074 patienter, der var med i den afstemte kohorte, havde de, der anvendte diuretika, næsten fordoblet risiko (75% højere) for LLE end ikke-brugere.

Disse data blev analyseret yderligere og afslørede, at der var en stor stigning i risikoen for amputation (2,3 gange større hos diuretiske brugere end ikke-brugere), men selv om der var en lille stigning i revaskularisation (1,3 gange større hos brugere), var dette resultat ikke statistisk signifikant.

"Blandt patienter med type 2-diabetes, der blev behandlet med diuretika, var der en signifikant og uafhængig stigning i risikoen for benproblemer, der hovedsageligt skyldes en stigning i amputationer i underekstremiteterne. Diuretika bør anvendes forsigtigt hos patienter med type 2-diabetes, der har en risiko for amputationer," konkluderer forskerne.

"Der er behov for yderligere undersøgelser for at undersøge rollen som lægemiddelinduceret hypovolæmi i forbindelsen mellem diuretika og LLE. Hypovolaemia-hypotesen kan give en forklaring på den øgede risiko for amputationer, som er iagttaget med SGLT2-hæmmere."

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter