Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Behov for tættere samarbejde med Hjerteforeningen og kardiologer om diabetes

DIABETES SUMMIT: Der er behov for et tættere samarbejde mellem Diabetesforeningen og Hjerteforeningen, de praktiserende læger, endokrinologer og kardiologer, når det kommer til forebyggelse og behandling af type 2-diabetes.

Hjerte-karsygdom stod højt på dagsordenen under dette års Diabetes Policy Summit, som blev holdt i København kort før jul. Og de 75 særligt inviterede læger, forskere, politikere, patienter og interessenter fra hele Europa var rørende enige om ovenstående behov for samarbejde. 

 I 2017 døde hele 700.000 mennesker i Europa af diabetesrelaterede komplikationer - 50 procent af alle dødsfaldene var relateret til hjerte-karsygdom.

“Selvom Danmark har førertrøjen på i forhold til diabetesbehandling, skal vi have et langt tættere samarbejde med kardiologer og Hjerteforeningen, når det gælder forebyggelse af hjertekarsygdom,” lyder det fra Torsten Lauritzen, professor ved Institut for Folkesundhed, AU.

Tidlig opsporing er vejen

Og med et tættere samarbejde mellem blandt andet hjerte-kar- og diabetesspecialister kan vi få etableret tidlig opsporing af type 2-diabetes og mindske dødeligheden.

“Vi har faktisk rimelig god evidens for, at tidlig opsporing er mulig, og at det rent faktisk er cost-effective. De omkostninger, som er forbundet med et screenings- og behandlingsprogram synes at være tilbagebetalt i løbet af bare to år. Over en femårig periode ser samfundet derfor ud til at spare knap 2.500 euro per patient med en nyopdaget diabetes,” siger Torsten Lauritzen, der indtil 2017 var lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen. Han er godt klar over, at vi på diabetesområdet stadig har brug for flere randomiserede studier, men det ændrer ikke på, at pilen inden for diabetesbehandling og forebyggelse peger på, at det er det tværsektorielle samarbejde, der skal løftes - og at sygdommen skal tages alvorligt på linje med cancer.

“Når man tager al den foreliggende evidens vedrørende effekt og omkostninger ved tidlig opsporing, så går alle studierne i samme retning. Og vi har nok evidens til at implementere og følge op med både evaluering og kvalitetsudvikling, “ siger han og tilføjer, at vi ofte glemmer, at type 2-diabetes med dens komplikationer er lige så alvorlig en sygdom som mange kræftsygdomme.

“Et øget samarbejde skal tydeliggøre, at diabetes med dens komplikationer er en alvorlig og forebyggelig sygdom og på den måde føre til en øget behandlingsindsats i alle sektorer,” slår hans fast.

Tættere samarbejde i Europa

Der blev i det hele taget lyttet intenst til de danske oplægsholdere ved diabetestopmødet, som var skabt med støtte af AstraZeneca.

“Der er jo ingen tvivl om, at vi har alle muligheder i Danmark med den nye diabeteshandlingsplan, hele Steno-initiativet med partnere, og al den økonomi og de muligheder, der ligger i det. Det bliver der kigget langt efter fra de andre europæiske lande. De kan se, at det samarbejde, man i Danmark er ved at etablere mellem kommuner, praktiserende læger, hospitaler og Steno Diabetes Centre, er noget, som kan forbedre kvaliteten af diabetesbehandling,” siger Torsten Lauritzen og nævner, at der er stor variation i, hvor de forskellige lande i Europa er i forhold til forebyggelse og behandling af type 2-diabetes.

“Selv om målet er det samme, findes der internationalt og nationalt set mange forskellige vejledninger til behandling af type 2 diabetes. Det kan forvirre behandlerne,” understreger Lauritzen og tilføjer:

“I Danmark arbejder DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) og DES tæt sammen om at lave en vejledning. Og når det gælder forebyggelse af hjertekarsygdom, vil det være naturligt, at også hjertelægerne er med.,” siger han og understreger, at Copenhagen Diabetes Policy Summit er et

af de tiltag, der bringer de europæiske landes arbejde omkring type 2-diabetes tættere sammen og dermed et skridt nærmere forebyggelse af tidlige komplikationer og for tidlig død.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter