Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ledelsesflugt fortsætter på Steno Diabetes Center

Henrik Vestergaard

Efter en turbulent periode med flere fratrædelser i ledelsesteamet på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har Henrik Vestergaard, som er overlæge og leder for type 2-teamet på SDCC, valgt at fratræde sin lederstilling med udgangen af april 2019.

Henrik Vestergaards opsigelse kommer efter, at ledende overlæge Tina Vilsbøll, oversygeplejerske Kirsten Engelhard Nielsen og leder af centerets forskningsenhed Klinisk Metabolisk Fysiologi, Filip Krag Knop, har sagt deres stillinger op tidligere i år.

Årsagen til opsigelserne tidligere i 2019 har ifølge direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flyvbjerg, været, at ledelsen og direktionen ikke har kunnet komme til enighed om implementeringen af strategien for organisationen. Det har han tidligere fortalt til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Henrik Vestergaard forlader sin stilling som leder for type 2-teamet på Steno Diabetes Center Copenhagen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Henrik Vestergaard om hvorfor.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra DCC´s direktør Allan Flyvbjerg i forbindelse med Henrik Vestergaards ledelsesstop.

I stedet for at være leder vil Henrik Vestergaard bruge sine kræfter i klinikken og på forskning, og i hans sted bliver overlæge Dorte Lindqvist Hansen indsat i funktionen som konstitueret leder for type 2-teamet, indtil der er fundet en permanent løsning. Det fortæller forskningschef Birgitte Brock, SDCC.

"Umiddelbart får det ikke nogen større praktisk betydning for type 2-teamet, at Henrik Vestergaard vælger at fratræde sin lederstilling. Dorte Lindqvist Hansen har har stor ledelseserfaring, og hun har sagt ja til at være konstitueret leder. Dorte Hansen er den rigtige til at varetage stillingen for en periode, indtil der er fundet en mere permanent løsning," siger Birgitte Brock.

Fra den 1. Maj 2019 skal Henrik Vestergaard hellige sig forskningen inden for monogen diabetesbehandling samt arbejdet i klinikken.

"Vi er rigtig glade for, at Henrik Vestergaard vil gå ind i arbejdet med at udvikle den monogene diabetesbehandling," siger Birgitte Brock og fortsætter:

"Henrik Vestergaards forskning i monogen diabetesbehandling ligger rigtig fint i tråd med åbningen af Nationalt Genom Center. Jeg tænker, at hans arbejde vil rykke meget inden for behandlingen på type 2-området til gavn for diabetespatienter i hele landet," siger hun.

Foruden forskningsarbejde vil Henrik Vestergaard også arbejde i klinikken.

"Henrik Vestergaard har sit kliniske ekspertområde, og i fremtiden skal han bruge det til at udbygge behandlingen på et vigtigt område inden for type 2-diabetes," siger Birgitte Brock og uddyber:

"Jeg har både en klinikchef- og en forskningschefkasket på, og ud fra begge perspektiver er jeg meget glad for, at Henrik Vestergaard har valgt, at han vil hellige sig arbejdet i klinikken og forskningen her på SDCC," siger hun.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter