Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Selvom de allerfleste mennesker med en depression meget gerne vil tabe sig har de svært ved at motivere sig selv til at motionere og leve sundt. Der er brug for hjælp og støtte,” siger professor Poul Videbech.

Et højt BMI øger risikoen for depression

Uanset om man er genetisk disponeret for overvægt, øger overvægt risikoen for at udvikle depression, viser et nyt studie, som professor Poul Videbech hilser velkommen, for der er brug for fokus på og forståelse af samspillet mellem de to meget stigmatiserende sygdomme.

Overvægt og depression hænger sammen. Det har forskningen for længst påvist. Men hvordan, ved man meget mindre om. Er det depression, der fører til overvægt eller vice versa?  Hvilken rolle spiller følgesygdommene, socioøkonomiske faktorer og stigmatisering for overvægt og depression?  

Området er komplekst, men nu er australske og engelske forskere kommet et lille skridt længere mod en forklaring, som er præsenteret i tidsskriftet International Journal of Epidemiology.

Ved at tage højde for genetiske og medicinske dispositioner samt forskellige socioøkonomiske forhold kunne de i undersøgelsen konkludere, at et højt BMI øger sandsynligheden for at udvikle depression.  

Og den viden er vigtig, vurderer professor og overlæge Poul Videbech, leder af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup.

”Både overvægt og psykiske lidelser er stigmatiserende og forbundet med øget sygelighed og dødelighed,” siger han.

”Fordomme lever desuden i bedste velgående, og derfor er forskning vigtig. Fakta kan være med til at indstille politisk fokus på og skabe større forståelse for et menneskeligt invaliderende og samfundsmæssigt dyrt område.”

Kvinder i farezonen

I studiet indgik genetiske og medicinske data fra 48.000 mennesker med depression som blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 290.000. Studiet er således det største nogensinde og indeholder desuden data, som har gjort det muligt for første gang at undersøge kønsspecifikke forskelle i sammenhængen mellem overvægt og depression.

Forskerne konkluderer, at sammenhængen mellem svær overvægt og depression er stærkere hos kvinder end mænd. Kvinder med et højt BMI har således 21 procent øget risiko mod mænds otte procent.

Selvom mange studier allerede har påvist, at mennesker med overvægt og svær overvægt oftere end andre lider af depression, er det svært at påpege en entydig forklaring, fordi så mange konkurrerende faktorer spiller ind.  F.eks. kan de mange sygdomme, som svær overvægt disponerer for, være årsagen til depression, mens depression kan gøre det vanskeligt at leve sundt og bevæge sig, hvilket kan resultere i overvægt.

I et forsøg på at frasortere nogle af disse konkurrerende faktorer, undersøgte forskerne mennesker, der er genetisk disponeret for at udvikle overvægt men som ikke har de gener, der disponerer for metaboliske tilstande som f.eks. type 2-diabetes. Med dette, som forskerne kaldte "favorable metabolic profile”, kunne de frasortere den fysiologiske påvirkning af udviklingen af overvægt.

Forskerne tog også højde for andre faktorer som socioøkonomiske forhold, indtag af alkohol, rygning og motion og kunne konkludere, at uafhængigt af genetisk disposition for metaboliske tilstande vil et højt BMI øge sandsynligheden for at udvikle depression.

Større forståelse - bedre behandling?

Forskerne bag studiet mener, at undersøgelsens resultater kan bidrage til bedre forebyggelse og behandling af depression. Men selvom man med de nævnte resultater er kommet et skridt nærmere forståelsen af sammenhængen, er det fortsat kompliceret, understreger Poul Videbech.

”Det er generelt et vanskeligt område,” siger han.

”Mange patienter med psykiske lidelser har en dårlig kropsoplevelse som en del af deres sygdom. Og selvom de allerfleste mennesker med en depression meget gerne vil tabe sig har de svært ved at motivere sig selv til at motionere og leve sundt. Der er brug for hjælp og støtte.”

Forskning har vist, at det er muligt at hjælpe mennesker med psykisk sygdom med at tabe sig. Men ifølge Poul Videbech er der andre, f.eks. danske studier, der har mere nedslående resultater.

”Helt overordnet kan forskning som dette studie øge et politisk fokus og være med til at fjerne den moralske fordømmelse. Og det er påtrængt,” siger han.

”Politisk er psykiatrien stedmoderligt behandlet. Man har f.eks. mange steder fjernet adgangen til ergo- og fysioterapeuter. Og det går den forkerte vej. Det er f.eks. pinligt, at psykiatrien slet ikke er omtalt i regeringens udspil til en sundhedsreform. At være syg, overvægtig og stigmatiseret er ikke blot belastende for den enkelte. Det er også særdeles dyrt for samfundet, og burde derfor være et oplagt sted at lægge kræfterne.”

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo