Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Jardiance styrker hjertet hos 80 procent af patienter med hjertesvigt

Jardiance (empagliflozin), der er udviklet som diabetesmedicin, kan effektivt behandle og reversere hjertesvigt hos både diabetespatienter og ikke-diabetespatienter.

Det viser en undersøgelse fra Icahn School of Medicine på Mount Sinai, hvor forskere har testet Jardiance i et forsøg med 84 hjertepatienter, der enten fik placebo eller empagliflozin.

Resultaterne viste, at medicinen forbedrede hjertets størrelse, form og funktion, hvilket fører til bedre træningskapacitet og livskvalitet og dermed færre indlæggelser for patienter med hjertesvigt. Resultaterne blev præsenteret fredag ​​den 13. november på American Heart Association Scientific Sessions 2020 og samtidig offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology.

"Vores kliniske forsøgs lovende resultater viser, at denne diabetesmedicin kan forbedre livet hos hjertesvigtpatienter med reduceret udstødningsfraktion, forbedre deres træningskapacitet og forbedre deres livskvalitet med ringe eller ingen bivirkninger. Vi forventer, at dette arbejde vil hjælpe med at føre til godkendelse af empagliflozin til denne patientpopulation i de kommende måneder," siger førsteforfatter og læge Carlos Santos-Gallego,der er postdoktor ved Icahn School of Medicine på Mount Sinai.

"Vores undersøgelse identificerer også, hvorfor dette lægemiddel er effektivt: nemlig fordi det forbedrer hjertefunktionen, noget der ikke er blevet forstået indtil nu," siger Santos-Gallego.

"Mange læger er bange for at ordinere et lægemiddel, som de ikke forstår, og vores resultater vil hjælpe klinikere med at føle sig mere komfortable med at give dette til patienter, når det først er godkendt. En hjørnesten i resultaterne er, at selvom dette lægemiddel oprindeligt blev udviklet til diabetes, er det også utroligt effektivt hos patienter uden diabetes. "

Det er vigtigt, at stoffet ikke så ud til at forårsage hypoglykæmi eller lavt blodsukker hos ikke-diabetespatienter.

Til forsøget, kendt som "EMPATROPISM", rekrutterede forskere 84 patienter med kronisk hjertesvigt med reduceret ejektionsfraktion (EF) - den procentdel af blod, som venstre ventrikel pumper med hver sammentrækning - og randomiserede dem til behandling med empagliflozin eller placebo. Alle fik en basisevaluering, der inkluderede hjertekapacitetsmagnetisk resonansbilleddannelse, en kardiopulmonal træningstest på en cykel iført en ansigtsmaske for at teste iltniveauer, en seks minutters gangtest og livskvalitetsspørgeskemaer.

Patienter fik behandling eller placebo i seks måneder med nogle korte sikkerhedsbesøg efter en og tre måneder. Efter seks måneders varighed gennemgik patienterne de samme tests.

Cirka 80 procent af patienterne behandlet med empagliflozin viste signifikant forbedring, og deres hjerter var vendt tilbage til næsten normal, fandt forskerne. Denne gruppe havde en forbedring på 16,6 procent i venstre ventrikels ejektionsfraktion efter seks måneder, og deres hjerter pumpede blod på en stærkere måde. Deres hjerter blev mindre, mindre udvidede på grund af mindre overbelastning og mindre væskeansamling i kroppen, hvilket betyder, at deres hjertesvigt blev mindre alvorlig, og hjertets vægge var mindre tykke, hvilket betyder, at venstre ventrikel lettere kunne pumpe blod.

Placebogruppen viste ingen forbedring; disse patienter blev enten ved baseline, eller deres tilstand blev værre. De havde et faldende EF; deres hjerter var mere udvidede og tykkere og havde en unormal, mere sfærisk form.

Undersøgelsen viste også, at patienter, der tog empagliflozin, havde en forbedring på ca. 10 procent i deres træningsniveauer, en statistisk signifikant forskel, mens patienter i placebo-gruppen ikke viste nogen forbedring. Dette viser, at empagliflozin-gruppen blev sundere, kunne udføre mere hverdagslige aktiviteter og havde en forbedret livskvalitet, hvilket satte disse patienter i mindre risiko for indlæggelse.

Undersøgelsen identificerede også for første gang, hvorfor dette lægemiddel er effektivt til behandling af hjertesvigt. Ved hjertesvigt gennemgår hjertet en negativ udvikling, hvor venstre ventrikel udvides, bliver tykkere (hypertrofisk) og mere sfærisk og pumper på en svagere måde med en lavere ejektionsfraktion.

Forskerne kunne dokumentere, at medicinen mindsker og vender denne negative udvikling. Det reducerer udvidelsen og hypertrofi i venstre ventrikel, hjælper venstre ventrikel med at pumpe stærkere (øger udstødningsfraktionen) og ændrer formen på venstre ventrikel, hvilket gør den mere langstrakt og mindre sfærisk.

"Vi var meget overraskede over, hvor hurtigt fordelene dukkede op med empagliflozin. Patienterne følte sig allerede bedre i de første par uger efter at have taget det. Et andet nøgleproblem er, hvor sikkert dette lægemiddel er. Vi så ingen alvorlige bivirkninger, og på trods af at det var et antidiabetika lægemiddel, blev der ikke bemærket nogen hypoglykæmi. Dette viser, at empagliflozin er en sikker og potent behandling for hjertesvigt med reduceret ejektionsfraktion uafhængigt af patientens diabetiske status," forklarer medforfatter Juan Badimon, der er professor i medicin (kardiologi) og direktør for Atherothrombosis Research Unit ved Cardiovascular Institute ved Icahn School of Medicine på Mount Sinai.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo