Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Trods anbefalinger: Nye hjertepatienter smertelindres med NSAID

Selv om forbruget af smertestillende medicin af typen NSAID siden 2001 har været faldende, var der i 2017 stadig 13,5 procent af alle nydiagnosticerede hjertepatienter, som fik ordineret NSAID.

Og dette selv om det er alment kendt, at smertestillende medicin af typen NSAID bør anvendes med omtanke – især til nogle grupper af patienter, herunder patienter med kendt hjertekar-sygdom

Langt hovedparten af NSAID-præparater ordineres fra almen praksis. Professor kalder det i overvejende grad udtryk for vanetænkning.

Anbefalingen i Danmark er generelt at undgå at ordinere NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug) hvis der findes et alternativ. Især anbefales det ikke at ordinere NSAID til ældre patienter, patienter med tendens til mavesår - og til patienter med hjertekar-sygdom. Risikoen for, at patienten får en blodprop i hjertet, er øget ved brug af NSAID-præparater, og særligt er den øget, hvis patienten allerede har kendt hjertekar-sygdom. NSAID omfatter blandt andet præparater indeholdende ibuprofen, diclofenac, og naproxen.

I et dansk studie, som er publiceret i European Heart Journal, Cardiovascular Pharmacotherapy ser to danske forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet i et nationalt kohorte-studie nærmere på brugen af NSAID hos nydiagnosticerede hjertepatienter i Danmark i perioden fra 1996 til 2017, ligesom de ser på, hvem der typisk udskriver NSAID til patienter med kendt hjertekar-sygdom.

”Konklusionen er, at der godt nok er sket et fald over perioden 2001 til 2017 med 2,7 procent i gennemsnit per år – men at der stadig i 2017 er 13,5 procent af patienterne med nydiagnosticeret hjertekar-sygdom, som bliver sat i behandling med NSAID. Ni ud af ti af patienterne får ordineret NSAID af egen læge,” fortæller Morten Schmidt som er lektor i klinisk epidemiologi og hjertelæge på Aarhus Universitetshospital.

Retningslinjer er ikke nået ud i almen praksis

Tendenserne, som forskerne observerede i studiet, var i det store og hele uafhængige af alder, køn og type af hjertesygdom, selvom der var større årlige fald i brugen af NSAID for patienter med hjertesvigt (3,9 procent) og iskæmisk hjertesygdom (3,5 procent) siden 2002. Forbruget opgjort som andelen, som har fået udskrevet en recept på NSAID inden for det første år, efter diagnosen blev stillet, var højst for patienter med venøs tromboemboli (16,6 procent) og angina (13,8 procent) og lavest for ST-segment elevation myokardieinfarkt (7,0 procent) og hjertesvigt (8,8 procent). Patienterne blev overvejende ordineret ibuprofen (59 procent), diclofenac (23 procent) og etodolac (seks procent). Forbruget af diclofenac og coxib faldt, mens det steg for ibuprofen og naproxen. Behandlingsvarigheden faldt for alle typer af NSAID undtagen celecoxib.

Der er en enkelt gruppe af hjertepatienter, hvor brug af NSAID er berettiget, nemlig dem med irritation i hjertesækken, fortæller Morten Schmidt. Denne patientgruppe indgår derfor bevidst ikke i undersøgelsen. NSAID kan derudover undtagelsesvis bruges til hjertepatienter, hvis man prioriterer smertelindring over andre faktorer. Men 13,5 procent er et ganske højt tal – og derfor er det næppe blot den slags tilfælde, som tallet dækker over, mener han.

”Jeg tror nærmere, at det handler om, at de retningslinjer, som er udstukket af de europæiske og danske selskaber i hjertemedicin ikke i tilstrækkeligt omfang er nået ud til almen praksis.”

Førstevalg bør altid være paracetamol

Ifølge Anton Pottegård, som er professor i farmakoepidemiologi på Syddansk Universitet, så er den stadig udbredte ordinering af NSAID i overvejende grad et udtryk for vanetænkning:

”Førstevalget bør altid være at tænke i ikke-farmakologiske tiltag som træning og vægttab. Hvis medicin er nødvendigt, skal man altid først vælge paracetamol fremfor NSAID. For nogle patienter er NSAID fortsat det rigtige valg, men langt fra alle og sjældent for patienter med kendt hjertekar-sygdom.”

Anton Pottegård understreger, at selv om de fleste recepter på NSAID til patienter med kendt hjertekar-sygdom udskrives i almen praksis, så er det samtidig de praktiserende lægers fortjeneste, at forbruget er nedbragt siden 2001.

”Kortere behandlingsvarighed, faldende brug af såkaldte COX-2-hæmning og øget anvendelse af naproxen og lavdosis ibuprofen antyder, at det går fremad med overholdelse af retningslinjerne, når behandling med NSAID ikke kan undgås. Alligevel forblev NSAID-anvendelse udbredt helt frem til 2017, og er det efter største sandsynlighed stadig i dag, på trods af NSAID-præparaters kendte kardiovaskulære kontraindikationer.”

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter