Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tremfya Guselkumab nu i takst

Det nye biologiske lægemiddel, Tremfya Guselkumab, til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis nu i takst.

Janssen lancerer nu Tremfya Guselkumab, det første biologiske lægemiddel som selektivt blokerer interleukin-23 (IL)-23, det interleukin, der driver inflammationskaskaden, som leder til plaque-psoriasis.

Markedsføringstilladelsen er baseret på tre fase III studier, der påviser, at både effekt og sikkerhed af Tremfya er signifikant bedre sammenlignet med Humira til kontinuerlig behandling af psoriasissymptomer ved moderat til svær psoriasis.

EU-kommissionen godkendte den 23. november 2017 Tremfya til behandling af voksne med moderat til svær plakpsoriasis, som er kandidater til systemisk behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift