Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny kampagne skal få mændene til tjekke deres modermærker

Trygfonden, Kræftens bekæmpelse og Dansk Dermatologisk Selskab sætter atter fokus på modermærkekræft. Denne gang er fokus rettet mod mændene.

Med 260 dødsfald om året ligger Danmark på en trist nummer fem på listen over lande med flest tilfælde af modermærkekræft. Det dystre billede og den kedelige statistik er også baggrunden for, at Trygfonden, Kræftens bekæmpelse og Dansk Dermatologisk Selskab har valgt at følge kampagnen ”tjekdinhud.nu” op med endnu en kampagne. Og denne gang har man rettet fokus mod mændene.

”Det er en god måde at få fokus på problemet og derved også sørge for, at folk bliver bedre til at passe på sig selv. Modermærkekræft er en af de sygdomme, hvor man kan forebygge – en meget stor del af tilfældene. Og jo tidligere man fanger de her ting, desto bedre er chancerne også for at komme sig,” siger overlæge Aarhus Universitetshospital Henrik Schmidt.

Kampagnen ”tjekdinhud.nu” blev søsat ultimo 2017 og bliver fulgt op i løbet af foråret med kampagne rettet mod at tjekke mænd. Ifølge Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Solkampagne er fokus på manden en naturlig forlængelse af vinterens kampagne, der primært fokuserer på kvinder.

”Chancerne for at helbrede modmærkekræft øges markant jo tidligere, man opdager kræften. Det er derfor meget vigtigt, at man tjekker sig selv jævnligt, ligesom det er vigtigt at gå til lægen, hvis et modermærke pludselig ændrer farve, form eller størrelse. De fleste maligne melanomer opstår som nye og rammer både unge og gamle mænd og kvinder. Kampagnen er derfor relevant for alle uanset køn og alder,” siger professor, overlæge, dr. med Lone Skov. På kampagnens site www.tjekdinhud.nu kan man læse, hvordan man kan tjekke sin hud, hvad der er den primære synder i forbindelse med modermærkekræft, hvem der rammes, fordelingen mellem køn, hvilke forandringer man skal holde særligt øje med, hvordan man tjekker sig selv m.m.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift