Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Høje børn har øget risiko for at udvikle malignt melanom

Nyere forskning viser, at der er en sammenhæng mellem højde i barndommen og udvikling af malignt melanom i voksenlivet.

Flere tidligere studier har påvist en sammenhæng mellem højde som voksen og malignt melanom, men viden om, hvornår i livet sammenhængen opstår, har været begrænset. Nyligt publicerede artikler fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (tidligere Afdeling for Klinisk Epidemoilogi) viser nu, at høje børn har en øget risiko for at udvikle forskellige typer malignt melanom som voksne.

Kathrine Damm Meyle, ph.d. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er forfatter bag artiklen.

”Man har i mange år primært kigget på soleksponering, og det er selvfølgelig en utrolig vigtig faktor for udvikling af malignt melanom. Men for at komme et skridt videre er det også vigtigt at undersøge andre faktorer, der eventuelt kan have betydning for udvikling af malignt melanom,” siger hun.

”Vores undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem højden i barndommen og malignt melanom. Og meget tyder på, at netop barndommen er en vigtig periode for fremtidige undersøgelser af højderegulerende mekanismer og deres eventuelle betydning for udvikling af modermærkekræft.

I et videre forløb kunne det derfor være interessant at undersøge, hvad det er for nogle højdefaktorer, som ligger bag den øgede risiko for at udvikle malign melanom. Det er nemlig ikke højden i sig selv, som øger risikoen for modermærkekræft, men snarere de mekanismer, som gør, at man bliver høj. For at blive klogere på, hvilke mekanismer, der driver denne sammenhæng, skal man dog i gang med et helt nyt studie,” siger Kathrine Damm Meyle.

Københavns Skolelægejournal-register

I perioden 1930-1989 har man målt og vejet samtlige Københavnske skolebørn i alderen syv-13 år, svarende til mere end 370.000 børn. Tallene er blevet registreret i det Københavnske Skolelægejournal-register. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse har koblet information fra Københavns Skolelægejournal-register til en række danske nationale sundhedsregistre for at undersøge sammenhængen mellem kropsstørrelse i barndommen og senere udvikling af modermærkekræft.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift