Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie vil afdække psoriasis som prædiabetisk tilstand

Bjarne Stigsby.

Et nyt dansk kontrolleret klinisk prospektivt blindet studie med psoriasispatienter vil se på sammenhængen mellem psoriasis, insulin og kostens betydning.

Studiet er et samarbejde mellem Gentofte Hospital, LEO Pharma og læge Bjarne Stigsby.

Store database-studier viser, at personer med psoriasis har en øget risiko for at udvikle diabetes. I det nye studie vil man undersøge sukkerstofskiftet hos personer med psoriasis. Ud over at bidrage med ny viden om, hvordan man måske kan forhindre udviklingen af diabetes hos patienter med psoriasis (ved at gribe ind med den rette behandling tidligt i sygdomsforløbet), håber man også, at projektet vil øge opmærksomheden på psoriasis som en prædiabetisk tilstand.

”Man har i mange år været bevidst om vigtigheden af et normalt blodsukker, ligesom man har været bekendt med betydningen af insulin, men sammenhængen mellem psoriasis, forhøjet insulin, og kostens betydning, er ikke tidligere blevet undersøgt,” siger Bjarne Stigsby.

”Et tidligere dansk studie viser, at vægttab har en signifikant effekt på sværhedsgraden af psoriasis. Og vi ved, at høj insulinpåvirkning over tid kan føre til forhøjede inflammationsniveauer og sygdom.

En af de statistiske konklusioner fra et tidligere koststudie var, at kostomlægningen gav et større fald i insulin, end der kunne forklares ud fra vægttab. I vores nye studie bliver patienterne vejet, men det er ikke vægten, der er den primære behandlingsfaktor, - derimod sænkning af insulin,” siger han.

”I vores forsøg indgår 60 personer, halvdelen bliver sat på KISS-kost (Klinisk InSulin Sænkende kost) og får tilbudt to undervisningsdage om KISS-kost. Den anden halvdel, kontrolgruppen, bliver bedt om at spise, som de plejer. Deltagerne i begge grupper må spise alt det, de vil.

Det bliver rigtig interessant at følge udviklingen i de to grupper, at se hvilken effekt kosten har på insulinniveauet og sammenhængen med sværhedsgraden af psoriasis,” siger Bjarne Stigsby.

Læge og gynækolog Bjarne Stigsby

En af initiativtagerne bag det nye studie, læge og gynækolog Bjarne Stigsby, er også forfatteren bag ”Spis dig rask”, ”Spis dig fra diabetes” og ”Spis dig gravid” og ophavsmand til sukkerindekset, SI, og KISS-kost (Klinisk InSulin Sænkende kost) samt medforfatter til mere end 20 videnskabelige artikler, publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter.

KISS-kost

Principperne bag KISS-kosten baserer sig på den sukkerpåvirkning og dermed den insulinprovokation, som de forskellige fødevarer giver anledning til, uden at gå på kompromis med kostens indhold af øvrige vigtige næringsstoffer. Anbefalingerne er baseret på resultater fra klinikkens eget koststudie med 61 PCOS kvinder i samarbejde med Institut for Human Ernæring. samt en række andre offentliggjorte koststudier. Principperne for KISS-kost er publiceret i ovennævnte bøger.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift